Här hittar du aktuella datum för våra öppna utbildningar och träningar.
Vill du ha en skräddarsydd utbildning eller träning för din grupp eller organisation kontaktar du oss och vi designar ett upplägg som passar till er.

Kontakta oss gärna med frågor eller anmälan.

2022
15 marsTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
16 marsSamverkansträning ÖppenHur designar vi möten och använder strukturerad dialog för att nå olika effekter och resultat?9:00-12:00
24 marsGrafisk facilitering BAS Grundutbildning – Kom igång och visualisera i samtal, möten och processer9:00-16:00
31 marsTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
12 aprilTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar9:00-12:00
20 aprilSamverkansträning ÖppenHur stärker vi den relationella förmågan i gruppen och samtidigt stärker tilliten? Kan vi mäta och följa utvecklingen?9:00-12:00
26 aprilGrafisk facilitering BASGrundutbildning – Kom igång och visualisera i samtal, möten och processer9:00-16:00
28 aprilTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
11 majTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
18 majSamverkansträning ÖppenHur kan vi använda konflikter som en symbol för mellanrummens potential och viktig fas för integrering av olika perspektiv och kunskaper?9:00-12:00
23 majGrafisk facilitering ADVANCED Fortsättning – Bygg vidare på din symbolbok, rita processer och stora bilder9:00-16:00
25 majTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
9 juniTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
14 juniSamverkansträning ÖppenHur säkrar vi långsiktighet och involverar det interna samverkansarbetet?9:00-12:00
22 juniGrafisk facilitering
DIGITAL
Grunderna för att komma igång och visualisera digitalt9:00-16:00
9 augustiTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
18 augustiGrafisk facilitering BAS Grundutbildning – Kom igång och visualisera i samtal, möten och processer9:00-16:00
24 augustiSamverkansträning ÖppenHur lyfter vi samverkan till en Högpresterande samverkan – ett gemensamt arbetssätt där vi tillämpar den kollektiva förmågan?9:00-12:00
25 augustiTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
9 septemberTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
14 septemberSamverkansträning ÖppenHur kan vi växla mellan rollen som specialist till processledare – och utveckla förmågan att leda med olika perspektiv och hög komplexitet i spel?9:00-12:00
20 septemberTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
21 septemberGrafisk facilitering ADVANCED Fortsättning – Bygg vidare på din symbolbok, rita processer och stora bilder9:00-16:00
7 oktoberTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
13 oktoberSamverkansträning ÖppenHur designar vi möten och använder strukturerad dialog för att nå olika effekter och resultat?9:00-12:00
19 oktoberTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
20 oktoberGrafisk facilitering DIGITAL Grunderna för att komma igång och visualisera digitalt9:00-16:00
2 novemberTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
9 novemberGrafisk facilitering BAS Grundutbildning – Kom igång och visualisera i samtal, möten och processer9:00-16:00
17 novemberTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
22 novemberSamverkansträning ÖppenHur kan vi använda konflikter som en symbol för mellanrummens potential och viktig fas för integrering av olika perspektiv och kunskaper?9:00-12:00
30 novemberTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00
7 decemberSamverkansträning ÖppenHur säkrar vi långsiktighet och involverar det interna samverkansarbetet?9:00-12:00
9 decemberGrafisk facilitering ADVANCED Fortsättning – Bygg vidare på din symbolbok, rita processer och stora bilder9:00-16:00
15 decemberTänka tillsammans gruppsamtalTankefrukost: Vi bestämmer tema tillsammans, öppen för alla medlemmar8:00-9:00