Vill du utveckla din kompetens att strukturera och leda möten i en digital kontext?

Kan vissa möten få dig att känna dig ”kidnappad”? 
Möten ett av våra viktigaste arbetssätt. Vi möts för att arbeta tillsammans, informera varandra, inspireras, hitta fler/nya lösningar och fatta beslut.

Samtalet och de kommunikativa metoder vi använder för att förstå varandra och komma vidare, blir ofta avgörande och påverkar de resultat vi når!

– Vilka olika typer av möten och mötesformer är du involverad i?
– Hur ser möteskulturen i din organisation ut?
– Hur gör du för att slippa känna dig ”kidnappad” eller som en ”kidnappare”?

Vi har träningar där du kan utveckla dig i rollen som mötesledare. Du utvecklar din kompetens i hur du planerar och designar analoga som digitala möten med hög involvering och strukturerad dialog, så att alla engageras och kommer till tals på bästa sätt.