Med fingret på pulsen

Anna och Kristian gillar att spana och ”provtänka” kring idéer och spännande upptäckter som de stöter på och fångar upp. I podden ”Med fingret på pulsen” utforskar de nya som gamla tankar och låter vissa kliva fram i ny skepnad medans andra läggs ned i marinad. 

Tillsammans driver de Tänka tillsammans utifrån drivkraften att göra skillnad i hur vi möts i samtal, möten och processer. Det behövs fler samtal som involverar, stärker relationer och bygger broar mellan individer och grupper som befinner sig på olika nivåer i systemet så att förmågan att tänka klokt tillsammans ökar.

Nyckelord

från de sammanhang och områden som de rör sig inom är:

Perspektiv, komplexa frågor, kraftfulla frågor, processer, facilitering, ledarskap, förhållningssätt, hybrida arbetssätt, det hybrida ledarskapet, samverkan, grupputveckling, kollektiv intelligens, psykologisk trygghet, BIP, grafisk facilitering, när ord och bild möts, visualisering