Förmågan att tänka tillsammans är extra viktig just nu!


Vi befinner oss i sammanhang där vi som människor och organisationer påverkas av många ömsesidigt beroende faktorer såsom digitaliseringens frammarsch, ökad globalisering, energi- och klimatkris, pågående krig i vår omvärld, ekonomisk instabiltet med neddragningar och ökad oro som resultat. Mycket sker dessutom i en accelererande förändringstakt.

Allt detta påverkar oss på olika sätt och medför en ökad komplexitet i vår tillvaro på flera plan, samtidigt. En organisation består av människorna som arbetar i den och för att kunna bemöta en komplex tillvaro på ett framgångsrikt sätt behöver vi utveckla organisationens lärande kultur och den kollektiva förmågan att Tänka tillsammans.

När vi medvetet ”provtänker” och lär oss tillsammans utvecklas vårt kollektiva lärande, likaså tillgången till en cirkulär logik med frågor och tankesätt som utvecklar handlingskraft för det som är oförutsägbart och sammanflätat.
 

Tryck på någon av bilderna här under för att utforska närmare

Vi är Tänka tillsammans

Anna Hedman Jernberg och Kristian Rönne har tillsammans utvecklat Tänka tillsammans, ett systematiskt arbetssätt för att bygga en lärande kultur där vi blir bättre tillsammans. Vi utvecklar förmågan att kontinuerligt lyssna, reflektera och lära tillsammans blir som ”nudging” - små knuffar i vardagen, blir ett system att synliggöra det gruppen har lärt sig vilket bidrar till beteendeförändring och utveckling.
Genom Tänka tillsammans arbetssätt har vi utvecklat en dialogform som fångar upp gruppens kollektiva intelligens. När vi medvetet sätter ramar för att tänka tillsammans skapas ett tryggt och varmt rum som vilar i en psykologisk trygghet, där vi provtänker och lär oss tillsammans.

Tillsammans har Anna och Kristian en gedigen verktygslåda kring att mötas, lyssna, kommunicera, stanna i frågor, utveckla grupper och relationer, visualisering, synliggöra lärande, och samverka på ett kreativt och samskapande sätt.
Denna verktygslåda delar de med sig av i arbetet när de processleder och faciliterar samtal, möten och utvecklingsprocesser.
Anna Hedman Jernberg
Anna Hedman Jernberg

Tänka tillsammans Stockholm

Kristian Rönne
Kristian Rönne

Tänka tillsammans Malmö

Vill du läsa mer om oss tryck på länken här under

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name

Organisationer som vi har jobbat tillsammans med