Att förändra invanda tanke- och arbetssätt, kräver både mod, träning och uthållighet?

Vi ger dig möjlighet att ”provtänka” med hjälp av olika metoder och förhållningssätt, tillsammans med andra, för att därigenom samt hitta mod och motivation att göra på andra och nya sätt.

Det kan handla om verktyg/metoder kring att leda samtal, möten, att utveckla samverkanskompetens, skapa lärande i gruppen för att engagera och involvera alla gruppens deltagare.
Vi arbetar med metoder och verktyg som tillsammans bidrar till en möteskultur med hög involvering och delaktighet, där hög komplexitet
och många perspektiv får ta plats. Tillsammans synliggör vi den "tysta kunskapen" och låter den bli en gemensam kompetens.

Skriv in din e-mail här under om du vill ha vårt nyhetsbrev

Tillsammans blir vi ännu bättre

"Har du en gång varit med i ett högpresterande team, vill du alltid söka dig till ett sådant igen" - Magnus von Schenck, Förbundsordförande Finsam Blekinge Tänka tillsammans träningar och utbildningar vänder sig till dig som jobbar med samtal, möten, samverkan-, förändrings- och utvecklingsprocesser tillsammans med andra. Du bjuds in till en trygg miljö med andra som har med sig erfarenheter från liknande situationer. Vi kopplar ihop samverkansmetoder, förhållningssätt med praktisk tillämpning genom att du kan “lyfta in” och utforska aktuella utmaningar i din vardag. Tillsammans med oss kommer du att hitta fler perspektiv och andra lösningar som du kan testa direkt.

Vill du veta mer om vårt spännande utbud?

Träningar & utbildningar

Våra träningar innehåller en utbildningsdel, en teoretisk introduktion till förhållningssätt och metoder som vi vet lockar fram gruppens kollektiva förmåga. Det handlar om att locka fram det som stärker samverkansarbetet, skapar varieration i samtal och möten som bidrar till hög involvering och delaktighet, där alla röster och perspektiv får ta plats. Vi väljer att arbeta med "träningsformatet" inspirerade av idrottsvärlden, där huvuddelen av tiden läggs på träning. Tillsammans med oss kan du boka in tillfällen där vi "provtänker" och finslipar, innan det är dags att leverera!
Grafisk facilitering
Lär dig allt från grunderna i grafisk facilitering för att synliggöra perspektiv och resultat

Lär dig att använda bilder och dokumentera möten visuellt och att rita stora processbilder.

Vi erbjuder allt från inspiration, kom-igång till master classes där du tar dina färdigheter till nästa nivå.
Samverkan & Processledning
Träning med fokus på samverkan och "färdighetsträning", där vi utvecklar förmågan att samverka och leda möten (digitala som analoga) med hög involvering och delaktighet.

Vi kopplar ihop verktyg, metoder och förhållningssätt med praktisk tillämpning där deltagarna får möjlighet att "lyfta in" sina utmaningar i vardagen.
En hybrid vardag
Den hybrida organisationen, där ledare och medarbetare har möjlighet att arbeta oberoende av tid och plats, är inte ett nytt fenomen.
Det är relativt vanligt och ett faktum på många svenska arbetsplatser.

Genom att delta i våra träningar får du kunskap och verktyg för bättre möten i en Hybrid vardag

Jobba i en hybrid vardag

Många av oss lever idag i en ny vardag där vi både är här och där. Vi ses i digitala möten, jobbar hemifrån är på kontoret eller allt ihopa. För vissa har vardagen inte ändrats, utan man är kvar på kontoret, men möter folket som jobbar i en hybrid digital vardag. Den påverkar oss alla... Vi har

Vi är Tänka tillsammans

Anna Hedman JernbergAHA Byrån ahabyran.se och Kristian Rönne – Kanrita.com
Tänka tillsammans består av Anna Hedman Jernberg och Kristian Rönne som tillsammans har skapat en metodik och digital mötesplats för träning, utveckling och inspiration. Träningen har fokus på samverkan, mötesfacilitering och lärande, anpassat för arbete i en digital vardag.
Vi utforskar och tillämpar gruppers kollektiva förmåga genom olika träningar som är uppbyggda kring metoder och förhållningssätt anpassade för samverkan, att leda samtal, möten och processer, som vi vet bidrar till involvering och delaktighet – digitalt som analogt. Vår målsättning är att sprida kunskap och kompetens om att använda samverkan som ett arbetssätt. Genom att träna tillsammans med oss och andra kan du ta din samverkan vidare, till en Högpresterande samverkan.

Tillsammans har vi en gedigen verktygslåda kring att mötas, lära, kommunicera och att samverka på ett kreativt och samskapande sätt. Denna verktygslåda delar vi med oss av på genom träningar, som du är välkommen att delta i. Tillsammans med oss och andra får du tips och träning i hur du anpassar och tillämpar dessa verktyg så att de passar in i din vardag.
Anna Hedman Jernberg
Anna Hedman Jernberg

Senior Partner och konsult

Kristian Rönne
Kristian Rönne

Senior Partner och konsult

Vad säger våra deltagare

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name