Förmågan att tänka tillsammans

"Hur skapar vi tydligare förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap i den hybrida vardagen?
  Vi får ofta höra: ”Jag känner frustration över att jag inte kommer till min rätt. Jag kan så mycket mer, som inte kommer fram.”
   Ofta beror detta på att det saknas tid och tillfällen, att som grupp tänka tillsammans utan att styras av en tajt och effektiv agenda. 
  Det här gör att kompetenser stannar kvar hos individen, som sk "tyst kunskap”. Detta skapar specialisering och “silos”, vilket många organisationer idag kämpar med att hantera.
   Tänka tillsammans har fokus på att synliggöra våra olika perspektiv och underlätta för kommunikationen mellan individer.
  Vi utgår vi ifrån kraften i vårt gemensamma tänkande och hur vi använder den för att "Tänka klokt tillsammans”. 
   En viktig del i vårt arbetssätt är att vi fångar upp och arbetar utifrån den Kollektiva kompetensen i grupper vi möter. Den är ett viktigt fundament för att skapa högpresterande teams och arbetsglädje.
  Genom att medvetet bygga psykologisk trygghet och stärka relationerna i gruppen, ökas gruppens förmågan att få syn på och frigöra den kollektiva kraften och de nya lösningarna. Det i sin tur bidrar till högre produktivitet, effektivare samarbeten och ökad arbetsglädje.

Välkommen till våra populära

Tankefrukostar

Ett digitalt möte där du bjuds in att tänka tillsammans med andra och synliggöra spontana, omedvetna och medvetna tankar.  
Du bjuds in till ett samtal utan agenda, vi checkar in tillsammans och hittar ett tema som vi vill tänka vidare kring.
Här finns möjlighet att "provtrycka" en idé du har tillsammans med andra som får möjlighet att "haka på" och tänka vidare.
Du kan lyfta något som du går och funderar på och du kan också sitta med och lyssna in.
Syftet med Tankefrukosten är att skapa utrymme för att möta andra i ett prestigelöst forum,
utan krav på prestation och fylla på med ny energi och några nya tankar.

En tankefrukost är mellan 08.00-09.00.
Ta med en kopp kaffe eller the och Zooma in

Denna knapp tar dig till vårt

Varmt
Välkommen!

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name