Välkommen till Tänka tillsammans!

”När vi ska tänka klokt tillsammans behöver vi ett tryggt rum, utan krav på prestation där var och en får prova att tänka olika tankar, utan att bli avbruten. Vi tänker en i taget lyssnar till varandra och låter vårt eget perspektiv vila en stund. Vi lyssnar för att förstå bli nyfiken på det någon annan berättat och inspireras att ”haka på någon annans tankar och tänka vidare”

Tänka tillsammans – vi har utvecklat ett arbetssätt

Anna Hedman Jernberg och Kristian Rönne har tillsammans utvecklat Tänka tillsammans, ett medvetet arbetssätt som utvecklar tilltro (tillit + förväntningar) involverar och underlättar för möten på tvärs av tankar, behov och kompetenser.

Genom att tänka tillsammans utvecklas gruppens förmåga att lyssna, reflektera och lära tillsammans. Det är som ”nudging” – små knuffar i vardagen, ett system att synliggöra det gruppen har upptäckt och lärt sig vilket bidrar till beteendeförändring och utveckling. När vi medvetet sätter ramar för att tänka tillsammans skapas ett tryggt och varmt rum som vilar i tilltro (tillit + förväntningar), där vi provtänker och lär oss tillsammans.

Tillsammans har Anna och Kristian en gedigen verktygslåda kring att mötas, lyssna, kommunicera, stanna i frågor, utveckla grupper och relationer, visualisering, synliggöra lärande, och samverka på ett kreativt och samskapande sätt. Denna verktygslåda delar de med sig av  när de processleder och faciliterar samtal, möten, konferenser och utvecklingsprocesser.

#samtal #tillsammans #kollektivintelligens #samverkans #varmagrupper #tilltro #facilitering #strukturerad #dialog #gränsöverskridande #samtalpåtvärs

Tankefrukost

Du är välkommen!

Ett digitalt möte där du bjuds in att Tänka tillsammans med andra och få syn på spontana, omedvetna och medvetna tankar.

Tankefrukosten är en timmes kreativt samtal utan en fastställd agenda. Vi checkar in tillsammans och hittar ett tema som vi vill tänka vidare kring.
Du får t ex möjlighet att provtänka kring en idé du har, tillsammans med andra som i sin tur får möjlighet att utforska – ”haka på” och att tänka vidare. Du kan lyfta en spaning, ett tema eller ord som du går och funderar på och du kan också sitta med och lyssna in.
Du väljer själv.

Syftet med Tankefrukosten är att skapa ett utrymme att möta andra i ett prestigelöst forum, utan krav på prestation. Du får möjlighet att fylla på med ny energi och några nya tankar.

Ta med dig te-/kaffekoppen och känn dig varmt välkommen!

Anna och Kristian

Boka din plats runt bordet genom att klicka i att du vill delta! 

Vi skräddarsyr även dessa tillfällen att passa in i er organisation.

Ta med dig frukosten och Zooma in dagen och temat tillsammans med oss!
Vi bestämmer temat som vi tänker kring tillsammans.

Möten

Möten – Workshops – Konferenser

Vi faciliterar, samtal, möten, workshops och konferenser, fysiskt på plats eller digitalt och garanterar kreativitet, energi med hög involvering och delaktighet. Alla kommer att komma till tals och känna sig delaktiga.

Vi deltar i processen så mycket ni önskar! Vi modererar och visualiserar och kan hålla ihop allt från det kreativa idéarbetet kring syfte och mål, mötesdesign av övningar och strukturerad dialog. Om ni önskar så bistår vi arbetet med framtagande av mallar och underlag för dialoger-samtal, koordinerar genomgång med talare och tekniska lösningar.
Ni kan själva bestämma vilket stöd ni behöver.

Grafisk facilitering

När ord och bild möts

Vi levererar våra tjänster live på dina möten/events eller digitalt när ni träffas online. Tillsammans hittar vi den rätta lösningen till det du behöver, då detta ofta varierar. Det är inte alltid lika gynnsamt att göra på samma sätt då olika workshops, events eller möten kräver olika lösningar.

Vår filosofi är att det ska vara enkelt och kul att jobba med oss och vår långa erfarenhet gör att vi snabbt kan sätta oss in i vilka behov som finns för olika processer och dialoger. Vi har stor erfarenhet att jobba inom olika sektorer och våra kunder är allt från globala bolag, idéburna och offentliga verksamheter. Under pandemin har vi ställt om och anpassat våra tjänster till att fungera online och genomför dagligen online möten där vi ritar under tiden gruppen Tänker tillsammans.

Kontakta oss för att höra mera om vilka effekter det visuella kan ge er, samt hur vi kan bidra till att lyfta ditt möte/event.

Är grafisk facilitering och graphic recording samma sak?

Grafisk facilitering och grafisk dokumentation – graphic recording, blandas ofta ihop i både praktik och litteratur och det finns en tydlig skillnad, som är kopplad till rollen.

Grafisk facilitering
Den grafiska facilitatorns roll handlar om att skapa ett rum för interaktion, frågeställningar och samtal som kan bidra till att nå ett givet mål.
Det handlar också om att parallellt understödja faciliteringen av mötet/samtalet/processen/utbildningen osv, med hjälp av visualisering av ord, former och bilder. Samspel och dialog mellan deltagarna (processen) och deras interaktion med det visuella utgör själva kärnan i grafisk facilitering. Visualiseringar blir en viktig del i gruppens samspel och de involveras aktivt i att forma vad som visualiseras.

Graphic recording – visuell dokumentation
Graphic Recording görs vanligtvis av en mötesritare vars roll är processmässigt passiv och i stället har fokus på att lyssna aktivt och iaktta vad som sker för att kunna fånga upp, förtydliga och lyfta fram viktigt poänger från processen. Mötesdeltagarna kommer under pauser eller vid slutet av processen att inviteras in till bilden/dokumentet, för att titta på och summera det som har blivit dokumenterat.

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name

Olika jobb vi har gjort!

FINSAM Blekinge

Olofströmshus

Region Värmland

FINSAM Vätterbygden, Finnveden och Höglandet

Röda Korset