Våra rutiner kring GDPR och sparande av personuppgifter och information som vi använder sker endast för det ändamål som angetts.

När du skickar uppgifter till oss för att exempelvis få hjälp med anmälning till en av våra utbildningar eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev så kommer vi att behandla dina personuppgifter med ändamålet att hjälpa dig med detta.

Vi samlar inte in och lagrar information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts och vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används.

Vår behandling av personuppgifter bygger på samtycke och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

Om du undrar något kring dina data eller liknande – välkommen att kontakta oss här eller via våra kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name