Vi tänker tillsammans för att komma vidare!

Vi har en gemensam drivkraft i att skapa sammanhang för samtal där fler, förhoppningsvis alla, ska känna sig trygga att bidra och göra sin röst hörd och på så vis bidra till gruppens reflektioner och lärande. Det gör vi genom att sprida kompetenser om hur individer, grupper och samverkansprocesser hittar mod och mening att utvecklas till en högpresterande nivå, där alla vill vidare – Tillsammans!

Vi har inte enbart våra fasta koncept utan vi samskapar olika lösningar i tätt samarbete med våra kunder. För att vi skall kunna hitta den bästa lösningen arbetar vi med kontinuerliga förväntansavstämningar innan – under och efter ett uppdrag. Till vår hjälp har vi många års erfarenheter av olika arbetsmetoder och förhållningssätt, som vi vet skapar resultat i offentliga som privata organisationer.

Vi har ett hållbart förhållningssätt till våra uppdrag och vet hur viktigt det är att de förändringar vi bidrar till, fortsätter att leva vidare då vår del i utvecklingsarbetet är klart.
Tillsammans skapar vi en hållbar kultur/grund som tydliggör förväntningar på ledar- som medarbetarskap, ökar trivsel och förmågan att tänka klokt tillsammans.


Tillsammans har vi en bred kompetens och lång erfarenhet av att leda grupper och utbildningar inom kommunikation, samverkan, facilitering/processledning, ledar- och medarbetarskap, grafisk facilitering och grupputveckling, vilket betyder att vi:

  • Utvecklar grupper – vi bidrar till att utveckla gruppens psykologiska trygghet, en grund för att dela erfarenheter och lära gemensamt, förmågan att tänka tillsammans – kollektiv intelligens – fundamentet för att skapa högpresterande team och arbetsglädje
  • Faciliterar och modererar möten och konferenser; digitala, analoga och de hybrida
  • Arbetar med och utvecklar digitala arbetssätt, processer och digital samverkan
  • Coachar och sparrar ledare och medarbetare i förändring mot önskvärda mål
  • Utvecklar möteskultur på organisationsnivå för att öka samverkan, engagemang och delaktighet.
  • Sparrar grupper och individer kring mötesdesign och facilitering för att hjälpa till att hitta bästa upplägg för gruppen och tillfället

Följ oss på Instagram

Vill du ha kontakt med oss hittar du våra mail o telefonnummer längst ned på sidan. Du kan också skriva till oss via denna formulär.

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name