Vi utgår ifrån att vi aldrig kommer att bli klara!

Målet för oss är inte att nå en destination, utan att vi är på väg. Vi investerar tid för att hålla igång, förfina kunskapen så den viareutvecklas tillsammans med våra erfarenheter och blir till kompetens.  
Träningen tar oss från att veta till att göra!

Genom vår träningsmodell skapar vi förbindelser mellan det operativa, erfarenheter, kunskap och forskningsteorier vilket visar sig i förhållningssätt och praktisk tillämpning.

Vi har en gemensam drivkraft i att skapa sammanhang med samtal där fler, förhoppningsvis alla, ska känna sig trygga att bidra och göra sin röst hörd och på så vis bidra till gruppens utveckling. Det gör vi genom att sprida kompetenser om hur individer, grupper och samverkansprocesser får mod och kraft att utvecklas till en högpresterande nivå, där alla vill framåt – Tillsammans!

Vi har inte enbart våra fasta koncept utan vi samskapar olika lösningar i tätt samarbete med våra kunder. För att vi skall kunna hitta den bästa lösningen arbetar vi formativt med kontinuerliga förväntansavstämningar innan – under och efter ett uppdrag. Till vår hjälp har vi många års erfarenheter av olika arbetsmetoder och förhållningssätt, som vi vet skapar resultat i offentliga som privata organisationer.

Vi har ett hållbart förhållningssätt till våra uppdrag. Vi vet hur viktigt det är att de förändringar vi bidrar till, fortsätter att leva vidare då vår del i utvecklingsarbetet är klart. Tillsammans skapar vi en hållbar kultur/grund som ökar trivsel, bättre samarbeten och bättre ledarskap.Tillsammans har vi en bred kompetens och lång erfarenhet från att leda grupper och utbildningar inom kommunikation, samverkan, grafisk facilitering, processledning, ledarskap- och grupputveckling, vilket betyder att vi:

  • Utvecklar grupper – team till att bli medvetna om och börja använda sin kollektiva kompetens, vilken är fundamentet för att skapa högpresterande team och arbetsglädje
  • Faciliterar och modererar möten och konferenser; digitala och analoga
  • Arbetar med och utvecklar digitala arbetssätt, processer och digital samverkan
  • Coachar och sparrar ledare och medarbetare i förändring mot önskvärda mål
  • Utvecklar möteskultur på organisationsnivå för att öka samverkan, engagemang och delaktighet.
  • Sparrar grupper och individer kring mötesdesign och facilitering för att hjälpa till att hitta bästa upplägg för gruppen och tillfället

Samverkanspartner

Vi är glada över att vi fortsätter att utveckla samverkansarbetet med våra kollegor, Anna Zingmark och Karoline Bottheim på Länka Consulting

Länka och Tänka tillsammans har ett gemensamt intresse i att sprida och stärka samverkanskompetensen hos flera!
Som en förlängning till Länkas utbildningar har vi därför börjat bygga en Länka Alumnigrupp på Tänka tillsammans digitala plattform. En mötesplats där vi med hjälp av vår metodik kan repetera och träna på samverkansmetoder och förhållningssätt, ”provtänka” kring situationer i vardagen, reflektera och byta erfarenheter. Framförallt kan vi mötas för att tänka klokt tillsammans och hålla igång frågorna!

Vår utgångspunkt är att direkt efter att man har deltagit i en inspirerande och utvecklande utbildning, såsom ”Att leda i samverkan”, är motivationen som allra högst att ändra tanke- och arbetssätt, för att samverka och leda såsom utbildningen lärt oss.

Oavsett motivationsnivå finns det olika typer av utmaningar, till att börja göra annorlunda. ”Hemma” på arbetsplatsen, har det arbetet vanliga arbetet pågått som vanligt. Vi vet att TIDEN och en hög arbetsbelastning ofta är en stor utmaning till att komma igång. Det kanske finns en inarbetad ”kultur” kring hur samtal, möten och processer leds och de ny metoder och förhållningssätt som utbildningen har givit, kan mötas med både skepsis och motstånd, vilket kan skapa osäkerhet.

Tänka tillsammans har valt att arbeta med ”träningsformatet” och inspireras av idrottsvärlden. Inom idrotten läggs huvuddelen på träning. Man tränar och finslipar tekniken om och om igen, så att den är på plats när det är dags att leverera. I arbetslivet lägger vi idag i princip ingen tid på förberedelser och finslipning och ändå förväntas vi kunna leverera på topp?!

Har du deltagit i någon av Länka Consultings samverkansutbildningar och vill bli medlem i Alumnigruppen? Genom att följa länken nedan kommer du vidare till Tänka tillsammans digitala plattform, där du ansöker om medlemsskap.