Vi tänker tillsammans för att komma vidare!

Målet för oss är inte att nå en destination, utan att vi är på väg. Vi investerar tid för att hålla igång, förfina kunskap så den vidareutvecklas tillsammans med våra erfarenheter och blir till en djupare kompetens.  
Träningen tar oss från att veta till att göra!

Genom vår träningsmodell skapar vi kopplingar mellan det operativa, våra erfarenheter, kunskap och forskningsteorier vilket visar sig i förhållningssätt och praktisk tillämpning.

Vi har en gemensam drivkraft i att skapa sammanhang för samtal där fler, förhoppningsvis alla, ska känna sig trygga att bidra och göra sin röst hörd och på så vis bidra till gruppens utveckling. Det gör vi genom att sprida kompetenser om hur individer, grupper och samverkansprocesser får mod och kraft att utvecklas till en högpresterande nivå, där alla vill vidare – Tillsammans!

Vi har inte enbart våra fasta koncept utan vi samskapar olika lösningar i tätt samarbete med våra kunder. För att vi skall kunna hitta den bästa lösningen arbetar vi formativt med kontinuerliga förväntansavstämningar innan – under och efter ett uppdrag. Till vår hjälp har vi många års erfarenheter av olika arbetsmetoder och förhållningssätt, som vi vet skapar resultat i offentliga som privata organisationer.

Vi har ett hållbart förhållningssätt till våra uppdrag. Vi vet hur viktigt det är att de förändringar vi bidrar till, fortsätter att leva vidare då vår del i utvecklingsarbetet är klart.
Tillsammans skapar vi en hållbar kultur/grund som ökar trivsel, bättre samarbeten och bättre ledarskap.


Vi har tillsammans en bred kompetens och lång erfarenhet av att leda grupper och utbildningar inom kommunikation, samverkan, grafisk facilitering, processledning, ledarskap- och grupputveckling, vilket betyder att vi:

  • Utvecklar grupper – team till att bli medvetna om och börja använda sin kollektiva kompetens – fundamentet för att skapa högpresterande team och arbetsglädje
  • Faciliterar och modererar möten och konferenser; digitala, analoga och de hybrida
  • Arbetar med och utvecklar digitala arbetssätt, processer och digital samverkan
  • Coachar och sparrar ledare och medarbetare i förändring mot önskvärda mål
  • Utvecklar möteskultur på organisationsnivå för att öka samverkan, engagemang och delaktighet.
  • Sparrar grupper och individer kring mötesdesign och facilitering för att hjälpa till att hitta bästa upplägg för gruppen och tillfället

Vill du titta på våra Linked in profiler

Vi är Tänka tillsammans

Anna Hedman Jernberg – AHA Byrån ahabyran.se och Kristian Rönne – Kanrita.com

Tänka tillsammans består av Anna Hedman Jernberg och Kristian Rönne som tillsammans har skapat en metodik och digital mötesplats för träning, utveckling och inspiration. Träningen har fokus på samverkan, mötesfacilitering och lärande, anpassat för arbete i en digital vardag.


Vi utforskar och tillämpar gruppers kollektiva förmåga genom olika träningar som är uppbyggda kring metoder och förhållningssätt anpassade för samverkan, att leda samtal, möten och processer, som vi vet bidrar till involvering och delaktighet – digitalt som analogt. Vår målsättning är att sprida kunskap och kompetens om att använda samverkan som ett arbetssätt. Genom att träna tillsammans med oss och andra kan du ta din samverkan vidare, till en Högpresterande samverkan.


Tillsammans har vi en gedigen verktygslåda kring att mötas, lära, kommunicera och att samverka på ett kreativt och samskapande sätt. Denna verktygslåda delar vi med oss av på genom träningar, som du är välkommen att delta i. Tillsammans med oss och andra får du tips och träning i hur du anpassar och tillämpar dessa verktyg så att de passar in i din vardag.

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name