Är grafisk facilitering och graphic recording samma sak?

Grafisk facilitering och grafisk dokumentation – graphic recording, blandas ofta ihop i både praktik och litteratur och det finns en tydlig skillnad, som är kopplad till rollen.

Grafisk facilitering
Den grafiska facilitatorns roll handlar om att skapa ett rum för interaktion, frågeställningar och samtal som kan bidra till att nå ett givet mål.
Det handlar också om att parallellt understödja faciliteringen av mötet/samtalet/processen/utbildningen osv, med hjälp av visualisering av ord, former och bilder. Samspel och dialog mellan deltagarna (processen) och deras interaktion med det visuella utgör själva kärnan i grafisk facilitering. Visualiseringar blir en viktig del i gruppens samspel och de involveras aktivt i att forma vad som visualiseras.

Graphic recording – visuell dokumentation
Graphic Recording görs vanligtvis av en mötesritare vars roll är att processmässigt passiv och i stället har fokus på att lyssna och iaktta vad som sker för att kunna fånga upp, förtydliga och lyfta fram viktigt poänger från processen. Mötesdeltagarna kommer under pauser eller vid slutet av processen att inviteras in till bilden/dokumentet, för att titta på och kommentera det som har blivit dokumenterat.

Vi levererar denna tjänst live på dina möten/events eller digitalt när ni träffas online. Tillsammans hittar vi den rätta lösningen till det du behöver, då detta ofta varierar. Det är inte alltid lika gynnsamt att göra på samma sätt då olika workshops, events eller möten kräver olika lösningar.

Det våra kunder gillar hos oss är att det är enkelt att jobba med oss, att vår affärsförståelse gör att vi snabbt kan sätta oss in i processer och dialoger. Vi har stor erfarenhet att jobba inom olika sektorer och våra kunder är allt från globala bolag, idéburna och offentliga verksamheter. Under pandemin har vi ställt om och anpassat våra tjänster till att fungera online och genomför dagligen online möten där vi ritar undertiden det pratas.

Kontakta oss för att höra mera om vilka effekter det visuella samt hur lätt det är att ha med oss till ditt möte/event.