När ord och bild möts

Vi levererar våra tjänster live på dina möten/events eller digitalt när ni träffas online. Tillsammans hittar vi den rätta lösningen till det du behöver, då detta ofta varierar. Det är inte alltid lika gynnsamt att göra på samma sätt då olika workshops, events eller möten kräver olika lösningar.

Vår filosofi är att det ska vara enkelt och kul att jobba med oss och vår långa erfarenhet gör att vi snabbt kan sätta oss in i vilka behov som finns för olika processer och dialoger. Vi har stor erfarenhet att jobba inom olika sektorer och våra kunder är allt från globala bolag, idéburna och offentliga verksamheter. Under pandemin har vi ställt om och anpassat våra tjänster till att fungera online och genomför dagligen online möten där vi ritar under tiden gruppen Tänker tillsammans.

Kontakta oss för att höra mera om vilka effekter det visuella kan ge er, samt hur vi kan bidra till att lyfta ditt möte/event.

Är grafisk facilitering och graphic recording samma sak?

Grafisk facilitering och grafisk dokumentation – graphic recording, blandas ofta ihop i både praktik och litteratur och det finns en tydlig skillnad, som är kopplad till rollen.

Grafisk facilitering
Den grafiska facilitatorns roll handlar om att skapa ett rum för interaktion, frågeställningar och samtal som kan bidra till att nå ett givet mål.
Det handlar också om att parallellt understödja faciliteringen av mötet/samtalet/processen/utbildningen osv, med hjälp av visualisering av ord, former och bilder. Samspel och dialog mellan deltagarna (processen) och deras interaktion med det visuella utgör själva kärnan i grafisk facilitering. Visualiseringar blir en viktig del i gruppens samspel och de involveras aktivt i att forma vad som visualiseras.

Graphic recording – visuell dokumentation
Graphic Recording görs vanligtvis av en mötesritare vars roll är processmässigt passiv och i stället har fokus på att lyssna aktivt och iaktta vad som sker för att kunna fånga upp, förtydliga och lyfta fram viktigt poänger från processen. Mötesdeltagarna kommer under pauser eller vid slutet av processen att inviteras in till bilden/dokumentet, för att titta på och summera det som har blivit dokumenterat.

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name