– En viktig grund för goda samtal och samarbeten

Vi är alla igång med så många olika samtal och möten. För att vi ska kunna mötas på riktigt när vi ses, blir det viktigt att ge varandra möjlighet att landa och kunna lägga bort det vi precis har gjort innan.
Vi börjar alltid med att ”checka in”, det är en enkel rutin att göra oss redo, bli närvarande i sammanhanget och värma upp vårt bästa aktiva lyssnande.

Tänka tillsammans har många inspirationskällor och bl a har vi inspirerats av Roger Greenaways (professor i pedagogik och lärande) praktiska metoder för ”reviewing”. Det märks genom att vi arbetar med aktivt lärande, gruppens kollektiva intelligens (Runsten, Werr), synliggör och tar vara på våra deltagares förkunskaper, förväntningar, erfarenheter, upplevelser, attityder, synpunkter och reflektioner för att involvera och skapa engagemang.

En metod han använder är ”Korta möten”- Brief encounters. Greenaway menar att varje gång vi möts och presenterar oss för varandra utifrån olika frågeställningar, får vi en chans att lära känna varandra ännu mer, samtidigt som vi får ta del av tankar och erfarenheter utifrån ett aktuellt tema. Vi får en ”episod” och ju fler episoder vi har tillsammans desto mer stärker vi relationerna i gruppen. Om vi också återberättar varandras berättelse tränar vi på att lyssna aktivt och tillämpar ett erkännande förhållningssätt där allas perspektiv är giltiga och blir lyssnade till.

Utifrån dessa tankar har vi utvecklat våra frågekort. Med hjälp av dem sätter ni igång konversationer som bygger broar mellan deltagare på ett enkelt och roligt sätt. Energinivån förändras snabbt, gruppen börjar slappna av och öppna upp och alla röster kommer in i rummet. Genom denna uppvärmning skapar ni förutsättningar för djupare och mer meningsfulla samtal, långt bortom den vanliga ”cv-presentationen”. De är enkla att använda och otroligt effektiva för att skapa en välkomnande och inramande atmosfär.

Dessa kort kan också fungera som konversationsstartare under lunchen, eller som isbrytare vid fester. De är det perfekta verktyget att ha till hands för att försäkra att varje möte blir minnesvärd och engagerande.

Beställ din egen kortlåda och upptäck hur våra kort kan utveckla dina möten och evenemang.
Behöver du ett bollplank för att samla och utveckla dina tankar kring möten eller ett specifikt event?
Kontakta oss så Tänker vi tillsammans och hjälper dig utifrån ”dina” behov.

Gör ditt nästa möte oförglömligt – vi ser fram emot att höra från dig!

Korten kostar 279 sek + moms och frakt

Beställ korten

Kul att du vill beställa korten. Ange faktureringsadress och eventuella kommentarer här under så skickar vi korten till er flux.