Hur kan du jobba i en hybrid vardag…

Vår text kommer här

Vad är ”Zoom”trötthet?

Titta med på denna korta film som vi gjorde 2021. Den är fortsatt relevant idag. Den gjordes i en tagning och utan så mycket förberedelse. Vi gillar konceptet simple och inte blänkande, men enkelt och kraftfullt.