Digitala möten & konferens

Skall du också genomföra något online eller genom digitala medier?
Behöver du tips och idéer för bra upplägg och design?

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag och offentliga verksamheter genomföra digitala möten och konferenser.

Det våra kunder uppskattar är hur vi hjälper dem att tänka och planera, samt i vissa tillfällen ”hosta” mötet och facilitera samtalen. Vi jobbar mycket med det visuella, grafisk facilitering, för att synliggöra perspektiv och utveckling. Det skapar en upplevelse med deltagaren i centrum och som involverar denne så långt det går.

Vi har en bred kunskap om design, dialog, samverkan, olika appar och lösningar så vi kan hjälpa med dom verktyg som är ”bäst” för gällande uppdrag. Det kan vara allt från att rita digitalt under tiden någon presenterar, samla tankar eller att genomföra gruppsamtal digitalt eller varför inte hur man fångar, planerar och kommer ihåg det viktiga i uppstartsfasen.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa och stötta dig med ditt möte eller konferens – stort som litet.

Här under kan du läsa om hur vi höll konferens för 150+ deltagare… direkt från vardagsrummet.

Konst och gestaltad livsmiljö – en digital konferens som inspirerade och byggde en plattform för ”kunskapande” 

Hösten 2020 fick vi uppdraget att hjälpa Region Blekinge att arrangera och genomföra deras första digitala konferens “Konst och gestaltad livsmiljö”. Vi fick rollen som “digitala ankare” och uppdraget att bistå med moderering, processtöd och digital koordinering av design och teknik. Tillsammans projektledde vi uppdraget digitalt med hjälp av Zoom i samverkan med uppdragsgivaren. Vi använde också Trello, ett visuellt produktivitetsverktyg, för att samla och dela dokumentation, beslut och alla arbetsuppgifter som krävdes.

Syfte och målsättning
Syftet med konferensen var att skapa inspiration och motivation för konstens roll i samhället, genom att synliggöra framgångsberättelser kring praktiskt genomförande. Konferensen var en blandning av föreläsning och reflekterande samtal i mindre grupper.

En viktig målsättning var att deltagarna skulle få tillfälle att nätverka, korsbefrukta ideer och hitta möjligheter att samverka. Fokus låg därför på interaktion och att mötas i mindre grupper för dialog.

Vi genomförde konferensen via Zoom där vi kunde skicka ut deltagarna i smågrupper för att delta i gruppsamtal. Utöver det så byggde vi en nätverksplattform som deltagarna fick tillgång till innan, under och efter konferensen. Här delades information, inspiration och praktiska tips och råd, vilket visade sig vara mycket effektivt och uppskattat. 

Den ursprungliga målsättningen för antal deltagare var ca 70-80 st och på dagen var vi strax över 150 inloggade deltagare.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa och stötta dig med ditt möte eller konferens – stort som litet.