Beställ boken längst ned
på sidan!

Effekten av hur uppgiften blir löst och hur samarbetet genomförs, är resultatet av medvetna val, inte slumpen!

Med forskning som utgångspunkt undersöker boken, de frågor och anpassningar som blir viktiga att ta sig an i utvecklingsarbetet med att få den flexibla och hybrida arbetsplatsen att fungera och vad som krävs av de som ska leda dessa arbetsplatser?

Bokens innehåll varvar aktuell forskning, teori, tankemodeller, erfarenheter och exempel på vanligt förekommande situationer. Att som ledare och ledningsgrupp reflektera och tänka klokt tillsammans är grundläggande och varje kapitel innehåller reflektionsfrågor kring:

Med utgångspunkt från bokens budskap kring det hybrida arbetssättet har vi bjudit in till boksamtal där vi använt oss av vårt arbetssätt att Tänka tillsammans för att processa bokens innehåll.

Här nedan kan du läsa mer om sådant vi har fångat upp under dessa samtal:

  • ”Det är så viktigt att förstå ”ramen”, känna att jag blir sedd och hörd och förstå vad som förväntas av mig så jag vet hur jag gör när..”

  • ”Ibland kommer frågan, men jobbar du verkligen hemma?” Det finns en känsla att ledningen fortfarande inte litar på att vi verkligen jobbar när vi är på distans. De behöver känna av kontroll och effektivitet och min känsla är att jag jobbar mer, mer effektivt och känner ändå av stressen över att kunna bevisa det.. Det är en utmaning att hitta balans i vardagen”

  • ”Jag saknar mina kollegor när jag är på jobbet! Vi har omstrukturerat och ändrat i våra lokaler, så det har blivit enklare att mötas digitalt!”

  • ”Vi ringer inte varandra på telefon längre, det känns som man stör..? och det blir enklare att dra iväg en chatt, ett sms eller en snap.. ?”

  • ”Jag känner inte alls igen mig där! På min arbetsplats har vi lagt mycket tid på att lära känna varandra bättre och utveckla våra relationer. Jag märker att vi har fått till mer djup i både samtal och samarbeten

  • ”Jag funderar på hur ledningen resonerar – känns inte tydligt alls? Har vi ens samma bild av det hybrida?”

  • ”Tänk om utmaningarna vi upplever kring det hybrida arbetssättet och våra sätt att mötas redan fanns innan pandemin? Tänk om det egentligen handlar om att vi saknar kulturen kring våra möten (analogt som digitalt), hur vi förbereder dem och oss själva och hur vi bemöter och inkluderar varandra när vi möts?”

  • ”Det är som att vi tar våra möten för givet. Att vi antar att alla vet hur man gör..?”

  • ”Vilken möteskultur vill vi ha som stöttar det hybrida? Är det ok att inte ha bilden på? Hur använder vi chatten? Är det ok att ha parallella möten igång samtidigt? Hur närvarande är vi?”

  • ”Någon klok har sagt: ”Vi är varandras arbetsmiljö” Vi har höga förväntningar på ledningen, och boken pekar tydligt på att det är de som ska sätta ramen, tydligt beskriva vad som gäller och samtidigt hitta flexibilitet så att alla får en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi pratar inte lika ofta om uppdraget vi skall lösa och att vi som medarbetare också har ett viktigt ansvar!”

Den hybrida arbetsplatsen är här för att stanna!

Det är därför viktigt att både ledare och medarbetare har rätt förutsättningar att utveckla en kultur och arbetsmiljö där både produktivitet, individualitet och gemenskap får möjlighet att blomstra. Handboken är ett stöd för ledare och ledningsgrupper i utvecklingsarbetet av en kultur som är anpassad till den hybrida organisationen.

Innehållet i boken är intressant för alla som leder människor som har möjlighet att delta i arbetet från olika ställen och vid olika tidpunkter. Den passar utmärkt för chefer, ledare och HR-avdelningar, som ska få samarbete och genomförande att fungera på en hybrid arbetsplats. Boken ger råd och inspiration till hur motivation, genomförande av arbetsuppgifter, strategiskt fokus och arbetstrivsel bäst säkerställs på arbetsplatsen, där vissa arbetar fysiskt på plats i verksamheten och andra inte.

Bokens innehåll varvar aktuell forskning, teori, tankemodeller, erfarenheter och exempel på vanligt förekommande situationer. Att som ledare och ledningsgrupp reflektera och tänka klokt tillsammans är grundläggande och varje kapitel innehåller reflektionsfrågor som exempelvis :

”Vilka nya möjligheter uppstår kring rekrytering och ett hållbart medarbetarskap, då det finns en stor flexibilitet i förhållande till var och när arbetet kan ske?”

”Kan de arbetsuppgifter som organisationen ska lösa, lösas bättre för kunder, användare eller medborgare genom att vi tänker tillsammans kring de hybrida förutsättningarna (ramverket)?”

”Hur kan vi säkerställa upplevelsen av mening och sammanhållning samtidigt som medarbetare och ledare känner sig jämlikt behandlade?”

”Om vi kommer att  jobba hemifrån i större utsträckning, kommer då arbetsmiljön och lagstiftningen att flytta hem? Och vilket ansvar tar organisationer och företag i detta avseende? har en hybrid arbetsplats? Vilka nackdelar finns därtill?”


Beställ boken

Kul att du vill beställa boken. Ange faktureringsadress och eventuella kommentarer här under så skickar vi böckerna till er flux.

Tillsammans blir vi ännubättre