Kunder

Här kan du läsa om några av våra case

Röda Korset: Visualisering som komplettering för att beskriva delar och helhet av projekt!

2015-2016 var en intensiv period då många asylsökande kom till Sverige. Många frivilliga över hela landet gick ihop för att göra vad de kunde. Röda Korset organiserade bl a språkcaféer och mötesplatser där man kokade kaffe och bakade bullar och det var tydligt att vissa behov fortfarande återstod och behövde tas om hand.
För människor på flykt finns ett stort behov av att hitta strategier, verktyg och aktiviteter för att hantera den ”onormala” situation som de befinner sig i, med bibehållen psykosocial hälsa och motståndskraft att möta framtiden. Med den ökade handläggningstiden var det nödvändigt att hantera de svårigheter som livet i väntan innebar för både individen och samhället.
Röda Korset startade upp projekt ”Flyga drake” där projektgruppen snabbt såg en brist på verktyg för att arbeta med psykosocialt stöd, och därför påbörjades en screening för att se vad som redan fanns på nationell samt lokal nivå. Då projektet skulle summeras fick vi illustrera bilder som ett komplement till berättelsen.

Tre stigar blir tydliga: 

 • Direkta insatser. Verktyg för att underlätta frivilligas aktiviteter och i ett tidigt skede stötta målgruppen direkt med nödvändig insats.
 • Kapacitetsbyggande genom utbildningar, coaching och tekniskt stöd. ”kit” med tryckt material och klipp. Vi har stöttat frivilliga. Även målgruppens initiativ, teknisk support till Support Group i Vänersborg. 
 • Nätverkande. Ständig dialog och interaktion med målgruppen. På deras språk och kulturella språkstruktur.   

SJ: Hur kan våra möten öka engagemang och involvering?

Tillsammans skräddarsydde vi ett träningsupplägg som präglades av teoretiska inspel, action-learning med träningsmöjlighet för deltagarna att testa faciliterings- och samverkansmetoder, integrera dem till sin vardag – kontext, samt hitta trygghet att kliva in i ”Mötesledar – facilitatorrollen”.

Träningen medförde:

 • En tydlig variation i mötesformer
 • Förståelse för mötesdesign och visualisering för att strukturera dialog samt synliggöra process och resultat i mötet. 
 • Inspirerande mötesledare som hittade mod att prova nya samskapande metoder.
 • Engagerade mötesdeltagare som ville vara delaktiga och bidra till nyskapande möten. 

Jag fick med mig många handfasta metoder som jag kan använda direkt!

Chef – SJ

IKEA: Hur når vi 170.000 anställda?
Förklaringsfilm

Hur lanserar man en digital produkt och rullar ut den globalt till 170.000 anställda var frågan som vi samverkade med IKEA om. En av produkterna blev en förklarings film som visar på ett enkelt sätt hur deras nya plattform fungerar och varför man som medarbetare skall använda den. Av upphovsrättsliga skäl får vi inte visa filmen här.

Värde för kunden:

 • Tiden från ide till färdig produkt var endast två veckor
 • Textad film med engelsk tal som understöder det som visas.
 • Kostnadseffektiv metod att förklara något på ett enkelt och effektivt sätt

På kort tid lyckades Kristian fånga vårt budskap och skapa en film till detta som matchade det vi ville. Det var enkelt att jobba med honom

– IKEA

Køge kommun: Hur förklarar vi vår personal strategi?
Förklaringsfilm

Køge kommun behövde en film som visar varför man skulle söka sig till dom som ny medarbetare. Målet var att göra en kort film som enkelt visar vissa element som skulle kunna användas på Linked in.

Värde för kunden:

 • Kostnadseffektivt alternativ till produktionsbolag med film
 • Vi kunde snabbt sätta ihop deras storyboard som ritades om till den färdiga filmen
 • Kommunen hade egen röst som vi spelade in på plats vilket drog ned på kostnaden och tiden till leverans.

Filmen kan ses på deras Linkedin sida eller här


Södertörns Högskola: Vad ur vår historia ska vi ta med oss in i framtiden?

Genom processövningen ”Arvsföljden kunde vi synliggöra Nya Studentavdelningens gemensamma historia och gemenskapens betydelse.
”Syfte var att lyfta fram och undersöka alla de olika historier och uppfattningar som finns i organisationen genom dess medarbetare”

– Målet var att låta alla röster få ta plats och komma in i rummet och låta varje generation få möjlighet att berätta om sina:
– Segrar
– Utmaningar
Önskningar om framtiden
Ge uttryck för uppfattningar kring strategiers relevans
Gemenskapens betydelse
– Förhållandet mellan gruppen och individen
– Betydelsen av utbildning, kompetens, makt och
 utveckling

Att jobba med Arvsföljden var så nyttigt. Vi fick lyssna till varandras berättelser och den gemensamma bilden gjorde allt ännu tydligare!

Medarbetare Södertörns Högskola