Våra uppdrag ger oss möjlighet att utvecklas

Några av våra kunder

Vi är mycket stolta över att ha jobbat med så många fantastiska individer och organisationer. Här är en lista som visar mångfalden i vårt arbete. 

Det som binder ihop alla dessa är att det finns människor som skall sammarbeta och skapa tillsammans. Detta är vår spetskompetens.

Samverkanspartners

Vi har ett hållbart förhållningssätt till våra uppdrag. Vi vet hur viktigt det är att de förändringar vi bidrar till, fortsätter att leva vidare då vår del i utvecklingsarbetet är klart.

Tillsammans bidrar vi till att bygga en hållbar kultur/grund som ökar trivsel, utvecklar relationer med starka samarbeten, ett stärkt medarbetarskap och tydligt ledarskap.

Under hösten 2021 fick Tänka tillsammans uppdraget att kompetensutveckla FINSAM Blekinges Konsultationsteams samverkanskompetenser. Gruppen kunde genom samverkansträningen utveckla ett gemensamt språk med gemensamma förhållningssätt vilket är tillgångar som ständigt behöver vårdas och underhållas. Samverkan i de organisatoriska mellanrummen kräver kontinuitet samt ständig vård och utveckling av parternas samverkanskompetens för att vara framgångsrik.

Under 2022 har Tänka tillsammans förstärkt FINSAMs kansli genom processtöd med fokus på att stötta Samordningsförbundets parter och öka samverkanskompetensen i samband med satsningen på att införa gemensamt förhållningssätt enligt den danska BIP-forskningen (BIP – Beskæftigelses Indikator Projektet eller översatt; Sysselsättnings indikator projektet) i Blekinge. Dessa parter är samtliga 5 Kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Blekinge.

Genomförandet av BIP i Blekinge tar utgångspunkt i nuläge, förutsättningar och ambitioner hos parterna i Blekinge. Mycket av BIP-arbetet handlar om att utveckla dialoger på lokal och regional nivå för att skapa samsyn och en gemensam väg framåt utifrån lokala och regionala förutsättningar, ambitioner och utvecklingsmöjligheter hos parterna. Detta för att skapa dom bästa förutsättningar för individer i Blekinge som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Kort information kring BIP-forskningen, som främst pekar på två slutsatser:

Som i all samverkan som ska ske ”på riktigt” behöver uppgiften tas på allvar om man faktiskt vill uppnå resultat. Samverkan är komplex, har stora inslag av cirkulär organisering – och samtidigt behov av att kunna “enkla ner” för att hitta de konkreta insatser och bärande idéer som tar samverkan framåt. Framgång i genomförandet av samordnad rehabilitering inom BIP, hänger intimt samman med hur väl parterna och deras verksamheter förmår att öka kunskaperna om varandras verksamheter, idéutveckla tillsammans och samordna erbjudandet till individen.

Tänka tillsammans har förstärkt processledningen i Samordningsförbundets olika lokala och regionala samverkansgrupper. En viktig utgångspunkt för oss är att genomförandet, måste ske utifrån de olika förutsättningar och ambitioner, som finns i Blekinges fem kommuner. Såsom processtöd har vi deltagit och faciliterat många möten under våren, vilket också fortsätter under hösten 2022. Vi anpassar vår del utifrån lokala behov och önskningar. I vissa fall bistår vi i mötes- och processdesign och faciliterar och visualiserar även desamma.

Kompetenser vi har med oss är många års erfarenheter av att utbilda i faciliterings- och samverkansmetoder, att leda samverkansprocesser, organisera online möten, förmågor att snabbt kunna synliggöra gruppens tankar och lärande genom att strukturera dialogen, visualisera och hitta lösningar till presenterade utmaningar. 

Vårt fokus tar utgångspunkt i gruppens förmåga att samverka, bygga starka relationer och skapa tillit för att fortsätta utvecklas tillsammans mot önskvärda mål. 


Tänka tillsammans och Länka har ett gemensamt intresse i att sprida och stärka samverkanskompetensen hos flera!

Som en förlängning till Länkas utbildningar finns en Länka Alumnigrupp och Tänka tillsammans erbjuder möjligheten att hålla igång förhållnings- och tankesätten som utbildningen ger. Det gör vi genom att repetera och träna på samverkansmetoder och förhållningssätt, ”provtänka” kring situationer i vardagen, reflektera och byta erfarenheter. Framförallt kan vi mötas för att tänka klokt tillsammans och hålla igång frågorna!

Tänka tillsammans och Länka har ett gemensamt intresse i att sprida och stärka samverkanskompetensen hos flera!

Som en förlängning till Länkas utbildningar finns en Länka Alumnigrupp och Tänka tillsammans erbjuder möjligheten att hålla igång förhållnings- och tankesätten som utbildningen ger. Det gör vi genom att repetera och träna på samverkansmetoder och förhållningssätt, ”provtänka” kring situationer i vardagen, reflektera och byta erfarenheter. Framförallt kan vi mötas för att tänka klokt tillsammans och hålla igång frågorna!

Karolina Bottheim & Anna Zingmark

Har du deltagit i någon av Länka Consultings samverkansutbildningar och vill bli medlem i Alumnigruppen? Hör av dig till oss så skickar vi en inbjudan. Välkommen