Samverkansträning

Vi har designat en Samverkansträning (online) som är anpassad för dig som tidigare har gått en utbildning i samverkansledning, och vill vidareutveckla din samverkansförmåga till ett arbetssätt.
Genom strukturerade reflektionsövningar kopplar vi ihop samverkans-metoder med praktisk tillämpning via möjligheten att du“lyfter in” och utforskar aktuella utmaningar i din vardag. Därigenom kan du hitta fler perspektiv och andra lösningar direkt.
Tillsammans tränar och utvecklar vi förmågor som bidrar till möten där många perspektiv får ta plats. Du kommer att kunna leda möten där ni kan synliggöra den ”tysta kunskapen” och låta den bli en gemensam kompetens.

Är Samverkansträningen något som passar mig? Vill du prova på först innan du bestämmer dig?

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name

Tänka tillsammans, en mötesplats ”mitt i språnget”,
där vi har tid att lyssna på varandra, ”provtänka” nya och gamla tankar, fylla på, reflektera och dela lösningar, idéer och framgångar.

Hedman Jernberg – Rönne

Förändringar kräver tid, störning och kärlek

Att ändra tanke– och arbetssätt kräver regelbunden träning – både vad gäller att tillsammans ”provtänka” och testa olika metoder, samt att hitta mod att göra på andra och nya sätt. Oavsett motivationsnivå finns det olika typer av utmaningar, till att börja göra annorlunda. ”Hemma” på arbetsplatsen, har det vanliga arbetet pågått som vanligt. Vi vet att TIDEN och en hög arbetsbelastning kan vara en stor utmaning till att komma igång. Det kanske finns en inarbetad ”kultur” kring hur samtal, möten och processer leds och de ny metoder och förhållningssätt som utbildningen har givit, kan mötas med både skepsis och motstånd, vilket kan skapa osäkerhet.

Genom Tänka tillsammans digitala samverkansträning får deltagarna både som team och individer, stöd och möjlighet att utveckla förmågan att bygga en samskapande möteskultur, i en digital vardag.

Vi har valt att arbeta med ”träningsformatet” och inspireras av idrottsvärlden. Inom idrotten läggs huvuddelen på träning. Man tränar och finslipar tekniken om och om igen, så att den är på plats när det är dags att leverera. I arbetslivet lägger vi i princip ingen tid på förberedelser och finslipning och ändå förväntas vi kunna leverera på topp?! 

Ett modulbaserat träningsprogram

Den digitala samverkansträningen är ett modulbaserat träningsprogram, där vi kopplar ihop samverkansmetoder, förhållningssätt med praktisk tillämpning genom möjligheten att ”lyfta in” och utforska aktuella utmaningar i vardagen, via deltagarnas olika ”case”. 

Samverkansträningen genomförs digitalt under 6 st halvdagar.

Vårt arbetssätt och pedagogiska ansats

Vårt arbetssätt har en tydlig fördelning mellan; Teori – Praktik och reflektion och tillämpar verktyg och modeller anpassade för hur samverkan mellan olika parter åstadkoms på bästa sätt. Enligt den chilenska neurobiologen, Humberto Maturana, behöver förändring och utveckling ske över tid och utsättas för någon form av “störning”, en för mottagaren anpassad störning för att kunna leda till en förändring som är hållbar. Vi behöver utmana våra invanda mönster och tankesätt för att nya sätt och tillämpningar skall kunna ta plats.

Vi levererar en skräddarsydd “störning” som sätts i kontext och anpassas genom teamens träning, för att skapa mening och fylla relevanta behov för deltagarna. Genom träningen får de en upplevelsebaserad förståelse för tillämpningen av metoderna.

Högeffektivt lärande 40-20-40, High Impact Learning

Varje träningstillfälle har sitt tema och följer samma pedagogik med en tydlig fördelning mellan teori-pratik och reflektion. Vi hämtar inspiration och pedagogik kring ”Högeffektivt lärande” (High Impact Learning 40-20-40) från Dr Robert Brinkerhoffs arbete och tankar kring pedagogik och lärande. Träningsmodulerna omfattar en förberedande del före träningen, en genomförandedel under träningen och det vi vill ska ske efter träningen, tiden fram till nästa modul.  Detta innebär att det finns hemuppgifter att arbeta med mellan träningstillfällena samt förberedelser innan nästa modul. 

Vi utgår därmed från att lärande sker såväl innan och efter som under träningen och därför behöver vi dela upp lärande- förändringsprocessen enligt: 

40% innan – VARFÖR? Din personliga reflektion innan. Vilka behov har du? Vilken förberedelse behöver du göra? vad har du för mål med träningen och vad motiverar dig? 

20% under – HUR?  Du får träna, repetera och finslipa samt reflektera i en trygg och utforskande miljö, vilket blir en bra början att förändras och utvecklas i. 

40% efter – VAD? Du hittar motivation att fortsätta att prova och träna på ”hemmaplan” dvs i dina egna arbetssituationer med dina utmaningar. Du reflekterar över resultaten och vad du behöver förändra, anpassa och kanske hitta alternativ för att komma åt önskad effekt och möta utmaningarna du har.

Genom träningen bjuds du in till något större

Utöver träningen bjuds deltagarna in till en unik yta på Tänka tillsammans lärplattform. Den fungerar som ett nav och samlingsplats för träning, dialog och nätverkande. Här finns även ytterligare inspiration, dokumentation samt ingången till ett större nätverk som samlas kring samverkan, kommunikation och lärande.

Vill du också träna upp din samverkanskompetens?


Vi har ett öppet träningsprogram anpassat för dig som arbetar och leder utvecklings-, förändrings- och samverkansprocesser, som söker stöd och möjlighet att utveckla förmågan att bygga en samskapande möteskultur, i en digital vardag. 

Vi kan erbjuda dig en plats att möta andra, fylla på med/repetera  metoder och förhållningssätt tillsammans med oss och andra i liknande situationer.

Hoppas att du känner dig nyfiken och har lust att titta över till vårt nätverk.

Välkommen!