Här under kan du läsa och se en film som beskriver en av våra populära tjänster vars effekt, att samla ihop sig som grupp och ta ut vägen framåt, är högaktuellt just nu!
Läs mer och hör av dig om du har frågor.

I filmen här under kan du höra mera om konceptet och hur vi jobbar med processen.

Hur samlar vi ihop oss nu?

Hur kan vi sortera och ta fram det BÄSTA ur nuläget med oss in i FRAMTIDEN?

Hur fortsätter vi framåt i en post covid vardag, utifrån organisationens/gruppens olika historier och relationernas betydelse?

Tänka tillsammans har vidareutvecklat en processövning som vi kallar ”Alle man på däck”. Den bidrar till ett sammanhang där ni kan mötas och får hjälp att ha en kreativ dialog kring organisationens/gruppens identitet, er gemensamma  bild av nuläget och vägen framåt. Det är en visuell processövning som är anpassad för det analoga och det digitala mötet. Ni väljer vilket som passar er bäst.

Vem/vilka vänder vi oss till?

Ni är en grupp som har arbetat tillsammans över tid. Det kan vara en arbetsgrupp, en styrgrupp, samverkansgrupp, ledningsgrupp, projektgrupp osv. Ni har antagligen varit medlemmar i gruppen olika lång tid och sitter därför med olika perspektiv på gruppens historia.

Med hjälp av dialog och visualisering kommer vi tillsammans att synliggöra historien, nuläget och den gemensamma resan framåt. Det blir ett kreativt och samskapande sätt att samla ihop gruppen där ni är nu.

Syfte och målsättning

Syftet är att lyfta fram och undersöka ALLA de olika historier och uppfattningar, som finns i organisationen genom dess medarbetare. 

Målet är att som grupp, undersöka kontexten utifrån identitet och gemensam förståelse och låta alla röster få ta plats och komma in i rummet. 

Processen har vi anpassat för en hel- eller halvdag, där alla som deltar involveras.


Under pandemin är det många som har tappat bort den gemensamma riktningen, om vart man egentligen är på väg? Några medarbetare/gruppmedlemmar har  börjat och några har slutat.. Många känner sig vilsna och när vi nu möts igen, blir det tydligt att vi alla har olika syn på var vi befinner oss, hur vi ska jobba vidare och vart är vi på väg?


Var är jag i förhållande till helheten?

Några jobbar hemifrån och några är på kontoret. Vi befinner oss i en tid med olika viljor och behov. 

Hybrida möten, vad är det och hur genomför man dem på allra bästa sätt?

Hur skriver vi vidare på VÅR berättelse som organisation/grupp? Hur får vi fatt i och vidareutvecklar VÅR kultur så att vi kan fortsätta att bära den framåt.. Organisationen består av alla medarbetare som skapar och bär kulturen framåt i allt de gör..

Vilka nya behov och möjligheter har blivit tydliga?

Kan vi skapa ett sammanhang där vi för en dialog kring företagets identitet, vårt nuläge och tillsammans beskriva vår gemensamma  bild av nuläget och vägen framåt ?

Nu är det dags att sänka farten, samla ihop ”gruppen” (organisation, samverkansgrupp, ledningsgrupp, arbetsgrupp, projektgrupp, styrgrupp osv) och tillsammans ta ut den nya riktningen! Samla ihop viktiga lärdomar av pandemin och koordinera de olika bilder som finns över hur vardagen ser ut idag.

Det är en utforskande process kring historieberättelser, där ALLA utifrån olika generationer får möjlighet att berätta om sina segrar, nederlag och önskningar om framtiden. Ge sina uttryck för uppfattningar kring strategiers relevans, gemenskapens betydelse, förhållandet mellan relationer, gruppen och individen, betydelsen av utbildning, kompetens, makt och utveckling. 

  • Identiteten: Vem är jag?
  • Arvet: Vad har vi som grupp ärvt, vilka sagor och legender har vi med oss?
  • Påverkan: Vilka händelser har vi med oss som har satt avtryck (positiv och negativt) och vad har vi lärt oss av dem ?
  • Framtiden: Vad krävs det av oss, från vår organisation, kunder, profession, nu och senare?
  • Förändring: Vad skall vi vara speciellt uppmärksamma på angående styrning av organisationen/gruppen? Vad skall vi bevara och arbeta vidare med?

Vilka resultat kan ni förvänta er?

Som grupp får ni tillgång till en process där ni koordinerar er och får lättare att se samma vision. Tillsammans arbetar vi dessutom fram ett material som kan ligga till grund för ert vidare arbete framåt. Dagen dokumenteras löpande som en viktig del av processen, vilket ger er visuella ankare, som ni sedan kan använda när ni gemensamt jobbar vidare.

Prisbild och praktiskt

Prisbilden utgår från era behov och önskemål kring hur ni vill jobba under en hel- eller halvdag. Hur många är ni? Skall vi mötas fysiskt eller digitalt? Vi kan anpassa upplägg och omfattning till flera storlekar (S, M och L) med en differentierad prisbild, från ca 25.000 SEK en halvdag till 50.000 SEK för en heldag med tillägg för eventuellt material, resor och annat som kan tillkomma vid fysiska möten.

I de större paketen ingår ett uppföljningsmöte med gruppen där vi säkerställer att ni har kommit igång och hur ni bibehåller momentum i processen samt stämmer av eventuella justeringar.

Samtliga deltagare kommer att få 6 månaders tillgång till vår nätverksplatform, Tänka tillsammans, där ni kan fortsätta att inspireras kring bla samverkan.

Vi garanterar en kreativ, engagerande och samskapande dag tillsammans med oss.

Vill du veta mer och tänka tillsammans med oss kring hur det skulle kunna se ut i dina sammanhang?

Kontakta oss gärna så hjälps vi åt att hitta en bra lösning till Er.

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name