Som deltagare i samverkansträningen får du träna och utveckla din kompetens i:

 • VAD samverkan är
 • NÄR samverkan bäst används
 • HUR man som grupp praktiskt tillämpar samverkan som ett gemensamt arbetssätt

Att ändra tanke- och arbetssätt kräver regelbunden träning – både vad gäller att tillsammans ”provtänka” och testa olika metoder, samt att hitta mod att göra på andra och nya sätt.

Vi har valt att arbeta med ”träningsformatet” och inspireras av idrotten, där huvuddelen av tiden läggs på träning. Man tränar och finslipar tekniken om och om igen, så att den är på plats när det är dags att leverera. I arbetslivet lägger vi idag i princip INGEN tid på förberedelser och finslipning trots att vi förväntas kunna leverera på topp i skarpa lägen?!

Upplägg – HUR går det till? 

Samverkansträningen är ett modulbaserat träningsprogram, där vi kopplar ihop samverkansmetoder, förhållningssätt med praktisk tillämpning genom möjligheten att ”lyfta in” och utforska aktuella utmaningar i vardagen via deltagarnas olika ”case” 

Samverkansträningen genomförs digitalt och omfattar 6 st träningsmoduler, med olika teman anpassade för samverkan, kommunikation och mötesfacilitering. 


Du tränar utifrån dina behov! Vi har skapat ett upplägg som ger dig frihet att träna när det passar dig och du väljer de träningar som är intressanta för dig. Hitta de datum som passar dig i vårt kalendarium.

Det innebär att du dels kan delta i Samverkansträningen och dessutom utveckla din förmåga att dokumentera och visualisera i möten, genom våra träningar i Grafisk facilitering. Kontakta oss för aktuella prisuppgifter.


Varje modul följer en viss struktur och har ett specifikt tema och innehåll:

 1. Hur lyfter vi samverkan till en Högpresterande samverkan – ett tillitsfullt arbetssätt där vi tillämpar den kollektiva förmågan?
  – Grundläggande förmågor som stärker den kollektiva förmågan
  – Kommunikation och ett aktivt lyssnande – Tänkande miljöer
 2. Hur kan vi växla mellan rollen som specialist till processledare och utveckla förmågan att leda med olika perspektiv och hög komplexitet i spel?
  – Olika roller med olika förhållningssätt
  – Språkspel – Gamemastermodellen – att vara Spelledare
 3. Hur designar vi möten och använder strukturerad dialog för att nå olika effekter och resultat?
  – Vad handlar processen om? Vilken logik präglar den?
  – Strukturera dialogen för aktivt lyssnande och bättre samtal
 4. Hur stärker vi den relationella förmågan i gruppen och samtidigt stärker tilliten? Kan vi mäta och följa utvecklingen?
  – Att utforska och stärka den relationella förmågan
  – Relationell koordinering
 5. Hur kan vi använda konflikter som en symbol för mellanrummens potential och en viktig fas för integreringsarbetet?
  – När perspektiven krockar och skav uppstår – Groan zone
  – Oförutsedda händelser – Hur förbereder jag mig på “in the moment facilitation”
 6. Hur säkrar vi långsiktighet och involverar det interna samverkansarbetet?
  – Hur lär vi oss kontinuerligt tillsammans? hur kan vi utveckla den gemensamma processen skapandet av resultat?
  – Hur kan vi arbeta strukturerat med involvering av hemorganisationen? VAD, VILKA, HUR?

Vårt arbetssätt och pedagogiska ansats

Vårt arbetssätt har en tydlig fördelning mellan; Teori – Praktik och reflektion och tillämpar verktyg och modeller anpassade för hur samverkan mellan olika parter åstadkoms på bästa sätt. Enligt den chilenska neurobiologen, Humberto Maturana, behöver förändring och utveckling ske över tid och utsättas för någon form av “störning”, en för mottagaren anpassad störning för att kunna leda till en förändring som är hållbar. Vi behöver utmana våra invanda mönster och tankesätt för att nya sätt och tillämpningar skall kunna ta plats.

Vi levererar en skräddarsydd “störning” som sätts i kontext och anpassas genom teamens träning, för att skapa mening och fylla relevanta behov för deltagarna. Genom träningen får de en upplevelsebaserad förståelse för tillämpningen av metoderna.

Varje träningstillfälle har sitt tema och följer samma pedagogik med en tydlig fördelning mellan teori-praktik och reflektion. Vi hämtar inspiration och pedagogik kring ”Högeffektivt lärande” (High Impact Learning 40-20-40) från Dr Robert Brinkerhoffs arbete och tankar kring pedagogik och lärande.

Träningsmodulerna omfattar en förberedande del före träningen, en genomförandedel under träningen och det vi vill ska ske efter träningen, tiden fram till nästa modul.  Detta innebär att det finns hemuppgifter att arbeta med mellan träningstillfällena samt förberedelser innan nästa modul. 

Vi utgår därmed från att lärande sker såväl innan och efter som under träningen och därför behöver vi dela upp lärande- förändringsprocessen enligt: 

40% innan – VARFÖR? Din personliga reflektion innan. Vilka behov har du? Vilken förberedelse behöver du göra? vad har du för mål med träningen och vad motiverar dig? 

20% under – HUR?  Du får träna, repetera och finslipa samt reflektera i en trygg och utforskande miljö, vilket blir en bra början att förändras och utvecklas i. 

40% efter – VAD? Du hittar motivation att fortsätta att prova och träna på ”hemmaplan” dvs i dina egna arbetssituationer med dina utmaningar. Du reflekterar över resultaten och vad du behöver förändra, anpassa och kanske hitta alternativ för att komma åt önskad effekt och möta utmaningarna du har.

Du får tillgång till mer, något större..

Genom att delta i Tänka tillsammans digitala samverkansträning, blir du också medlem och får tillgång till Tänka tillsammans nätverksplattform. Du kan hålla dig uppdaterad om det som sker kring den digitala samverkansträningen här, men också i ditt eget aktivitetsflöde.
Du kan jämföra det med Facebook och att du här får ta del av ett nyhetsflöde som gäller gruppträningen du deltar i men också nyheter kopplat till kompetensutveckling inom mötesfacilitering och visuell dokumentation- grafisk facilitering. Ett ställe där du kan umgås, dela med dig och lära nytt samt knyta nya kontakter, tryggt, säkert och utan reklam.

Samverkansträningen förutsätter att följande är så bra som möjligt:

 1. En dator, iPad/tablet eller mobil som är uppkopplad med en stabil förbindelse till internet.
 2. Att du kan sitta på en avskild plats under träningen, där det inte finns störande ljud, personer eller husdjur.
 3. En vattenflaska samt det du kan behöva för att hålla energinivån uppe.
 4. Så bra mikrofon som möjligt och belysning, så att du syns och hörs för gruppen. 
 5. En klocka för att hålla koll på tiden. 

Häng med!