Tjänster

Vi är vana att jobba med olika plattformar som bl.a. Zoom, Teams, Freeform, Padlet, Mural med flera.

PROCESSLEDNING

Vi processleder/faciliterar samtal, möten och processer utifrån de behov ni har. Vi kan vara med i hela förloppet med planering, design och genomförande eller så kommer vi in som en del av processen och bidrar med tips, tricks och inspiration . Oavsett så har vi med oss många metoder och verktyg som skapar involvering, engagemang och synliggör olika perspektiv som resultat.


Grupputveckling
– fysiskt, digitalt eller hybrid

Vi hjälper arbets-, lednings- och styrgrupper att bygga psykologisk trygghet och stärka relationerna i gruppen, vilket ökar förmågan att få syn på och frigöra den kollektiva kraften och de nya lösningarna. Det i sin tur bidrar till högre produktivitet, effektivare samarbeten och ökad arbetsglädje

Vi har en gedigen bakgrund i att leda och utveckla grupper i allt från fjällturer till grupputveckling och teambuilding inomhus


Coaching – Sparring- Rådgivning

Coaching – Sparring – Rådgivning
– fysiskt, digitalt eller hybrid

Emellanåt behöver du kanske få tänka högt tillsammans med någon eller några för att få perspektiv/alternativ gällande relationer, arbetsuppgifter och andra situationer. Vi kan erbjuda dig både individuell coaching samt sparring tillsammans med andra. Du tar med dig din fråga eller ditt case och så tittar vi på det tillsammans.


Konferenser
– fysiskt, digitalt eller hybrid

Vi hjälper organisationer, privata företag som offentliga verksamheter att genomföra konferenser. Vi kan hålla dem genom processen att komma igång, tänka och planera, och sedan hur vi faciliterar – moderar konferens och samtal. Vi inkluderar alltid det visuella, grafisk facilitering, för att kunna synliggöra perspektiv, utveckling och resultat. Det ökar känslan av engagemang och involvering, att vi gör det tillsammans.

Vi har en bred kunskap kring design, dialog, samverkan, olika appar och lösningar så vi kan använda de verktyg som passar ”bäst” för gällande uppdrag. Det kan vara allt från facilitera och leda gruppsamtal digitalt, samla upp och synliggöra gruppens tankar eller att rita digitalt under tiden någon presenterar.


Informationsfilm – explainer video
– fysiskt, digitalt eller hybrid

En förklaringsfilm eller explainer video är ett perfekt verktyg att använda när du snabbt vill förmedla något på ett enkelt sätt. Att presentera information i en förklaringsfilm, är kanske det mest effektiva sättet att få fram ett budskap på nätet idag.