BAS

Ett visuellt processverktyg som underlättar involvering och delaktighet, något som ALLA kan lära sig!

ADVANCED

Lär dig strukturen för att visualisera stora bilder och synliggöra processer

DIGITAL

Kom igång och rita på din Ipad/tablet! Vi ger dig grunderna och visar vilka appar som är bra samt en massa tips & trix


Genom våra utbildningar i grafisk facilitering vill vi inspirera till att göra olika mötes- och lärandesituationer mer effektiva – energigivande med dialoger som aktiverar och involverar
Vi har kompetens och erfarenhet att utbilda dig i tre steg 1-2-3:

  1. BAS , Kom igång och visualisera i samtal, möten och processer – rita analogt, tusch och krita på papper och blädder
  2. ADVANCED, Fortsättning – Bygg vidare på din symbolbok, rita processer och stora bilder
  3. DIGITAL, Grunderna för att komma igång och visualisera digitalt i samtal, möten och processer

Metoden grafisk facilitering, handlar om att kombinera ord, med bilder, former och färg, vilket har visat sig ha stor effekt på inlärning, minne och refleksivitet. 

  • Vi behöver aktivera både höger och vänster hjärnhalva – grafisk facilitering hjälper oss att koppla ihop och synliggöra olika perspektiv som kommer fram i våra samtal, möten och processer – när vi möts för att arbeta och lära av varandra! Våra hjärnor behöver mer än ord och text för att kunna lära och minnas.
  • Under våra visuella träningar upphör myten om att inte kunna rita. Som deltagare ”provritar” och tränar du tills du känner dig säkrare. Processen är både rolig och effektiv vilket gör att du efter en kort stund upptäcker att du har lärt dig massor!
  • Grafisk facilitering är inte konst utan snarare ett hantverk och verktyg bland många andra. Framförallt är det ett fantastiskt process- och kommunikationsverktyg som vi kan använda i många olika sammanhang. Metoden hjälper oss att förbereda, strukturera och att levandegöra de processer vi befinner oss i.

Grafisk facilitering BAS

Grafisk facilitering BAS ger dig grundtekniken 4P – People, SPeech, Place och Process tillsammans med tränarnas egna erfarenheter som under åren har vidareutvecklats. Upplägg och innehåll kan anpassas om det finns speciella önskemål, men det finns ett antal grundsteg du behöver gå igenom för att hitta in i tekniken. 

Grunder, materialet och teknik. Vi ritar människor, fångar nyckelord och det som sägs med olika symboler. Därefter bygger vi vidare med kontexten, platsen eller sammanhanget där människorna befinner sig och kommer in på symboler. 

Med tusch och kritor i hand börjar du att rita av det vi som tränare gör och fortsätter sedan att arbeta fram ditt eget manér och hitta de symboler som känns relevanta och som kan ersätta långa, återkommande ordmassor och börjar på så vis bygga en egen symbolbok.

Träningen: BAS dagen består av 1 heldag via ZOOM. I god tid skickar vi ut ett start-kit till dig innehållande det material du behöver för träningsdagen; tuschpennor och kritor. Du behöver ha A4 och gärna A3 papper tillhands som du kan rita på.

Pris: 1 heldag à 5.275 SEK I priset ingår ett start-kit med tuschpennor och kritor samt tillgång och ett halvårs medlemsskap till vår digitala plattform Tänka tillsammans.

Anmälan:  Du anmäler dig via länken här nedan. När din anmälan har kommit in registreras din plats för aktuellt träningstillfälle, du får en bekräftelse via mail och en faktura skickas till angiven adress. Det går även bra att Swisha.
Vi behöver ha din anmälan senast en veckan innan, så att vi hinner skicka ut material till dig.
Här hittar du aktuella datum


Grafisk facilitering ADVANCED

Grafisk facilitering ADVANCED är anpassad för dig som har gått BAS-dagen och haft möjlighet att prova på – använda tekniken i möten och samtal. Du känner dig redo att går vidare och utforska hur du ska tänka och göra för att rita större bilder – processbilder.

Under dess träningar tar vi oss an det sista P:t, enligt 4P metoden, Processen –  som knyter ihop bilderna av människor, symboler och sammanhang med vägar och pilar, så att vi kan beskriva ett flöde av händelser.

Vi inleder med att titta tillbaka på några av grundelementen, repetera dem och arbeta vidare med landskap och teman för bilden. Därefter går vi igenom grunder och teknik som hjälper oss att rita de större bilderna

En viktig utgångspunkt för en lyckad träning är att;  Fånga upp deltagarnas erfarenheter och behov, göra dem delaktiga, ge utrymme och möjlighet att få träna och prova på, skapa förutsättningar för reflektion samt att variera pedagogiken för att uppnå optimalt lärande. 

Den grafiska faciliteringen ingår i Tänka tillsammans träningskoncept med syfte att öka engagemang och samverkansgrad i möten, digitala som analoga. Det bygger på aktuell forskning och erfarenhet av pedagogiska tillvägagångssätt som fungerar och bidrar till största möjliga lärande och utveckling. Baserat på forskaren Robert Brinkerhoffs tankar kring högeffektivt lärande, ”high impact learning”, utgår vi från att lärandet sker såväl före, under som efter träningstillfället. På så vis ser vi till att träningstillfället inte blir en isolerad insats utan upplevs som ett meningsfullt sammanhang kopplat till deltagarens unika utmaningar och behov i praktiken.

Träningen: ADVANCED dagen består av 1 heldag via ZOOM. I god tid skickar vi ut ett start-kit till dig innehållande det material du behöver för träningsdagen; tuschpennor och kritor. Du behöver ha A3 och gärna blädderblockspapper tillhands som du kan rita på.

Pris 1 heldag à 5.275 SEK I priset ingår tuschpennor, komplett dokumentation, mallar samt tillgång och ett halvårs medlemsskap till vår digitala plattform Tänka tillsammans.

Anmälan:  Du anmäler dig via länken här nedan. När din anmälan har kommit in registreras din plats för aktuellt träningstillfälle, du får en bekräftelse via mail och en faktura skickas till angiven adress. Det går även bra att Swisha.
Vi behöver ha din anmälan senast en veckan innan, så att vi hinner skicka ut material till dig.

Här hittar du aktuella datum


Grafisk facilitering DIGITAL

Du vill ha stöd för att ta dig förbi den digitala barriären..

Du vill göra bättre PowerPoint material och kommunicera visuellt på ett sätt som fångar uppmärksamhet och engagemang.

Du vill ta dina tankar, skisser och budskap till nästa nivå!

Här får du 1 heldagsutbildning där vi Garanterar att du kommer igång och ritar digitalt. Vi visar appar, teknik, tips &trix. Du får även möjlighet att ta del av andras erfarenheter, jobba med egna case och dela med dig så att vi utvecklar den kollektiva kompetensen.

Förkunskaper och krav:
– Du har gått en grundkurs i grafisk facilitering och har erfarenhet av att tillämpa 4-P metoden.
– Du behöver ha en Ipad/tablet och avsedd styluspen på plats samt ditt apple-id eller motsvarande, så att du kan ladda ner apparna under träningen.

Pris: 1 heldag à 5.275 SEK I priset ingår en komplett dokumentation samt tillgång och ett halvårs medlemsskap till vår digitala plattform Tänka tillsammans.

Anmälan:  Du anmäler dig via länken här nedan. När din anmälan har kommit in registreras din plats för aktuellt träningstillfälle, du får en bekräftelse via mail och en faktura skickas till angiven adress. Det går även bra att Swisha.
Vi behöver ha din anmälan senast en veckan innan, så att vi hinner skicka ut material till dig.

Här hittar du aktuella datum


Vill du anmäla dig till flera träningar anger du det i kommentarsfältet.