Vi tränar och Tänker tillsammans i Blekinge

– Hur bygger du en samskapande möteskultur i en stressig och digital vardag?

– Hur håller du kvar inspirationen och motivationen att utveckla och göra annorlunda? Den där starka AHA-känslan som du fick genom utbildningen/föreläsningen eller genom att studera en kollega? Det kan handla om verktyg/metoder kring samverkan, lärande och möjligheten att arbeta med hela gruppens kompetens. Olika metoder och verktyg som tillsammans bygger en möteskultur med hög involvering och delaktighet, där många perspektiv får ta plats och där vi kan synliggöra den ”tysta kunskapen” och låta den bli en gemensam kompetens. 

De här frågorna har vi jobbat med under många år och nu är vi äntligen i gång med Tänka tillsammans digitala samverkansträning! 

Vi spricker dessutom av stolthet eftersom FINSAM Blekinge valt Tänka Tillsammans för att utveckla Blekinges samverkanskompetens inom rehabiliteringsområdet. I Blekinge samverkar parterna i s.k. Konsultationsteam där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Blekinge och kommunen konsulterar varandra i komplexa ärenden. Tänka Tillsammans digitala samverkansträning pågår med regelbundna träningstillfällen med Blekinges parter ända fram till januari 2022.

Magnus von Schenck, förbundschef på FINSAM Blekinge, lyfter fram att:

  • Ett teams samverkanskompetenser – som gemensamt språk och gemensamma förhållningssätt – är tillgångar som ständigt behöver vårdas och underhållas. Samverkan i de organisatoriska mellanrummen kräver kontinuitet samt ständig vård och utveckling av parternas samverkanskompetens för att vara framgångsrik.

Läs mer på www.finsam-blekinge.se

Pandemin har dessutom inneburit att samverkansmöten och samtal med klienter ofta måste hållas digitalt. Innan kunde mötena ofta ske fysiskt – nu behöver kompetensen breddas till möten och samtal på digitala plattformar. Tänka Tillsammans Digitala samverkansträning har utvecklats av meriterade samverkanspersoner väl förankrade i digitala verktyg och samverkanskompetens.”

Det övergripande syftet med vårt träningserbjudande är att utveckla samverkansförmågan inom konsultationsteamen i Blekinge, såsom ett arbetssätt och därigenom tillämpa den Kollektiva kompetensen för att synliggöra och omvandla ”tyst kunskap”till en gemensam kompetens.

Målsättningen med träningen är att bidra till vidareutveckling av gruppens individuella och gemensamma kompetenser kring:

  • VAD samverkan är
  • NÄR samverkan bäst används
  • HUR man som grupp praktiskt tillämpar samverkan som ett gemensamt arbetssätt

”Konsultationsteamen samverkar för att individen ska få rätt stöd och inte hamna i mellanrum mellan myndigheter och samhällsinstanser”

Genom Tänka tillsammans digitala samverkansträning får deltagarna både som team och individer, stöd och möjlighet att utveckla förmågans att bygga en samskapande möteskultur, i en digital vardag.

Att ändra tanke- och arbetssätt kräver regelbunden träning – både vad gäller att tillsammans ”provtänka” och testa olika metoder, samt att hitta mod att göra på andra och nya sätt. Vi har därför valt att arbeta med ”träningsformatet” och inspireras av idrottsvärlden. Inom idrotten läggs huvuddelen på träning. Man tränar och finslipar tekniken om och om igen, så att den är på plats när det är dags att leverera. I arbetslivet lägger vi idag i princip ingen tid på förberedelser och finslipning och ändå förväntas vi kunna leverera på topp?! 

Den digitala samverkansträningen är ett modulbaserat träningsprogram, där vi kopplar ihop samverkansmetoder, förhållningssätt med praktisk tillämpning genom möjligheten att ”lyfta in” och utforska aktuella utmaningar i vardagen via deltagarnas olika ”case”. 

Samverkansträningen genomförs digitalt och inleds med en heldagsutbildning för samtliga teammedlemmar, efterföljt av 5 st halvdags träningsmoduler, med teman anpassade för gruppen av processledare/facilatorer.

Vårt arbetssätt har en tydlig fördelning mellan; Teori – Praktik och reflektion och tillämpar verktyg och modeller anpassade för hur samverkan mellan olika parter åstadkoms på bästa sätt. Enligt den chilenska neurobiologen, Humberto Maturana, behöver förändring och utveckling ske över tid och utsättas för någon form av “störning”, en för mottagaren anpassad störning för att kunna leda till en förändring som är hållbar. Vi behöver utmana våra invanda mönster och tankesätt för att nya sätt och tillämpningar skall kunna ta plats.

Vi levererar en skräddarsydd “störning” som sätts i kontext och anpassas genom teamens träning, för att skapa mening och fylla relevanta behov för deltagarna. Genom träningen får de en upplevelsebaserad förståelse för tillämpningen av metoderna.

Varje träningstillfälle har sitt tema och följer samma pedagogik med en tydlig fördelning mellan teori-pratik och reflektion. Vi hämtar inspiration och pedagogik kring ”Högeffektivt lärande” (High Impact Learning 40-20-40) från Dr Robert Brinkerhoffs arbete och tankar kring pedagogik och lärande. Träningsmodulerna omfattar en förberedande del före träningen, en genomförandedel under träningen och det vi vill ska ske efter träningen, tiden fram till nästa modul.  Detta innebär att det finns hemuppgifter att arbeta med mellan träningstillfällena samt förberedelser innan nästa modul. 

Vi utgår därmed från att lärande sker såväl innan och efter som under träningen och därför behöver vi dela upp lärande- förändringsprocessen enligt: 

40% innan – VARFÖR? Din personliga reflektion innan. Vilka behov har du? Vilken förberedelse behöver du göra? vad har du för mål med träningen och vad motiverar dig? 

20% under – HUR?  Du får träna, repetera och finslipa samt reflektera i en trygg och utforskande miljö, vilket blir en bra början att förändras och utvecklas i. 

40% efter – VAD? Du hittar motivation att fortsätta att prova och träna på ”hemmaplan” dvs i dina egna arbetssituationer med dina utmaningar. Du reflekterar över resultaten och vad du behöver förändra, anpassa och kanske hitta alternativ för att komma åt önskad effekt och möta utmaningarna du har.

Utöver träningen bjuds deltagarna in till en unik yta på Tänka tillsammans lärplattform. Den fungerar som ett nav och samlingsplats för träning, dialog och nätverkande. Här finns även ytterligare inspiration, dokumentation samt ingången till ett större nätverk som samlas kring samverkan, kommunikation och lärande.

Vi ser fram emot en samskapande höst tillsammans med Konsultationsteamen i Blekinge och kommer snart att kunna erbjuda ett öppet träningsprogram. Det är anpassat för dig som arbetar och leder samverkansprocesser och som söker stöd och möjlighet att utveckla förmågan att bygga en samskapande möteskultur, i en digital vardag. Vi kan erbjuda dig en plats att möta andra, fylla på med/repetera  metoder och förhållningssätt tillsammans med andra i liknande situationer.

Varmt välkommen!

Anna Hedman Jernberg och Kristian Rönne, tankatillsammans.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *