På denna sida kommer du hitta olika saker vi säljer så som böcker och andra saker som vi väljer att ta upp.


Böcker

Det här är boken som vi just nu, håller på att översätta från danska till svenska. Den är skriven av våra kära kollegor på New Stories i Danmark.

Här under kan du läsa mer om bokens innehåll. Vi planerar att ha boken klar för utgivning på svenska till hösten 2022 och ser fram emot en lansering av både bok och olika träningar och inspirerande föredrag.

Vill du förbeställa boken till dig och ev andra kollegor, skickar du ett mail till: hej@tankatillsammans.se och anger: Namn, organisation och antal tillsammans med fakturerings- och leveransadress.
Du kan även ange där om du är intresserad av en inspirationsföreläsning.

#Spännande

Text från bokens baksida:
SAMMANHANG, UPPGIFTLÖSNING OCH VÄLBEFINNANDE
PÅ DEN HYBRIDA ARBETSPLATSEN
De flesta organisationer idag har organiserat sig flexibelt och på ett hybridsätt till en viss grad. På många ställen sker det helt smidigt och problemfritt, men ibland kan den hybrida strukturen utmana gemenskapen och göra uppdragslösningen svårare. Som ledare kan du lätt känna dig trängd av de nya kraven och arbetsvillkoren. Hur kan du jobba med motivation och trivsel när man inte kan se de anställda direkt i ögonen eller vara i dialog med hela teamet samtidigt? Hur får du organisationens strategiska fokus att agera tydligt när ni kommunicerar genom kanaler som ni nödvändigtvis inte har erfarenhet med? Det är frågor som dessa, som denna boken tar upp.

Hybrid ledning – samarbete på tvärs av tid och plats (boken) ger dig kunnig
vägledning till hur du kan få ut det bästa av den hybrida arbetsplatsen. Det är en bok som vänder sig
till chefer, HR-avdelningar – och alla andra som behöver få samarbete och
uppdragslösning att fungera i en hybrid arbetsgemenskap.

Från bokens förord:
Vårt uppdrag med den här boken är att bidra till att organisationer kan skörda de fördelar, som bidrar till flexibilitet både ur arbetsplatsens- och medarbetarnas sida – parallellt med arbetet att stärka de delar, som kan utmanas av flexibiliteten. Det handlar om att arbeta medvetet med att stärka gemenskap och sammanhållning, den externa och interna samverkan samt arbetet med innovationer och kvalitetssäkring.