Design & Facilitering av dina möten/konferenser

Skall du genomföra digitala möten, träningar eller konferenser? Då kan vi hjälpa dig med planering, design och genomförande. Vi har lång erfarenhet av metoder och verktyg som skapar involvering och engagemang och kommer gärna med tips, tricks och inspiration.
Vi har erfarenhet att jobba med olika plattformar som bl.a. Zoom, Teams, Mural, med flera.


Dokumentation och bildproduktion

Låt ord och bild mötas! Det visuella blir så mycket starkare tillsammans med våra ord! Vi kan illustrera och dokumentera er vision, tidsresa (storytelling), ert möte eller slogan… skapa bilder till era presentationer, rapporter eller något liknande.


Förklaringsfilm

En förklaringsfilm eller explainer video, är en kort ritad eller animerad film, som typiskt varar runt en minut. Vår kompetens ligger i att lyssna in ditt budskap kring det du vill berätta och på kort tid skapa en ritad film, med speaker och musik som gör det lättare att nå din målgrupp.


Business coaching och sparring

Emellanåt behöver du kanske få tänka högt tillsammans med någon eller några, för att få perspektiv/alternativ gällande relationer, arbetsuppgifter eller andra situationer. Vi kan erbjuda dig både individuell coaching samt sparring tillsammans med andra. Du tar med dig ditt case och så tittar vi på det tillsammans.