Ändra tanke- och arbetssätt genom regelbunden träning

– Tillsammans “provtänker” vi och testar olika metoder, för att hitta modet att börja göra annorlunda, på nya sätt!

Syftet med Tänka tillsammans är att vi vill bidra till bättre samtal, möten och processer som engagerar och bjuder in till involvering – helt enkelt, öka vår förmåga att tänka klokt tillsammans.

Vi har byggt upp Tänka tillsammans som en mötesplats där du kan fylla på med kunskap, utbyta erfarenheter och hitta nya alternativ/perspektiv till utmaningar i din vardag. 

Genom att delta i våra olika träningar blir du inbjuden att bli medlem i vårt nätverk. Du kommer att märka hur du blir mer medveten om ditt sätt att interagera med andra och hur du kan hitta alternativ och nya sätt att leda dig själv och andra till nya resultat.

Utifrån olika teman tränar och provtänker vi, för att reflektera och hitta flera alternativ på hur du kan testa och implementera nya lärdomar i din vardag. Vi genomför löpande träningar som har fokus på samverkansmetoder, mötesdesign och metoder för att leda i en hybrid kontext samt att synliggöra och visualisera genom grafisk facilitering. Gemensamt för alla våra träningar är att de kan bidra till att göra dina möten och interaktioner med andra, mer kreativa, samskapande och engagerande!

Digital samverkans träning

Grafisk facilitering

Hybrid ledning

Samverkansträning

Träning med fokus på samverkan och “färdighetsträning”, för att repetera och utveckla förmågan att samverka och leda digitala möten med hög involvering och delaktighet.
Vi kopplar ihop verktyg, metoder och förhållningssätt med praktisk tillämpning där deltagarna får möjlighet att “lyfta in” sina utmaningar i vardagen. Vi bryter känslan av isolering och synliggör “tyst kunskap” så att den blir tillgänglig för andra och kan omvandlas till en gemensam kompetens.

6 träningstillfällen

Grafisk facilitering

Lär dig allt från grunderna i grafisk facilitering –  att använda bilder och dokumentera möten visuellt, till att rita stora processbilder. Vi erbjuder alt från inspiration, kom-igång till master clases där du tar dina färdigheter till nästa nivå.

Vårt upplägg är BAS, ADVANCED och DIGITALT.
Många av våra kunder vill även ha skräddarsydda upplägg, då utgår vi från er verksamhet och de behov och processer ni befinner er i.

3 heldagsträningar

Att leda i en hybrid vardag

Dessa träningspass vänder sig till dig som ska få samarbete och genomförande att fungera för en hybrid arbetsplats. Vi tränar och tänker tillsammans och du får med dig tips, metoder och inspiration till hur du bidrar och säkerställer för motivation, genomförande av uppdrag/ uppgifter, ett strategiskt strategiskt fokus och arbetstrivsel på arbetsplatsen. En arbetsplats där vissa arbetar fysiskt på plats i verksamheten och andra inte.

Oavsett om du är ledare för en hybrid arbetsplats eller inte, så kommer du att kunna ha nytta av att delta i träningen i förhållande till ditt ledarskap. De utmaningar som redan idag är tydliga på arbetsplatser där man möts fysiskt, förstärks genom en hybrid arbetsplats.


Använd knapparna härunder för mer information

EXTRA fördelar med våra utbildningar
– Tillgång till vårt Nätverk

När du deltar på en av våra utbildningar får du även tillgång till vårt nätverk som också heter Tänka tillsammans. Vi bjuder på första årets medlemskap, värde 695 sek. i samband med din utbildning.

På vår plattform lägger vi upp våra träningar, kursmaterial mm. Du kan interagera med andra genom chatt och video samt med alla i nätverket.

Vi tänker tillsammans i ett öppet gruppsamtal.

Välkommen!