Ändra tanke- och arbetssätt genom regelbunden träning!

– Tillsammans “provtänker” vi och testar olika metoder, för att hitta modet att börja göra annorlunda, och nå nya resultat!

Syftet med Tänka tillsammans är att vi vill bidra till bättre samtal, möten och processer som engagerar och bjuder in till involvering – helt enkelt, öka vår förmåga att tänka klokt tillsammans.

Det finns ett antal samverkanskompetenser med tillhörande förhållningssätt:

  •  I botten vilar en psykologisk trygghet – en förtroendegivande miljö där alla känner sig trygga att delta fullt ut (Amy C. Edmondson)
  •  Det krävs kunskaper och nyfikenhet kring varandras kompetenser och olika perspektiv
  •  Det behövs en strukturerad reflektion för att gemensamt nå högre resultat
    – det kan vara så enkelt att alla får ta individuell ställning och tänka själv, uttrycka sin åsikt, lyssna till varandras tankar vilka sedan processas tillsammans.

Direkt efter att du har deltagit i en inspirerande och utvecklande utbildning är motivationen som allra högst att ändra tanke- och arbetssätt, för att börja utveckla och leda såsom utbildningen lärt oss.

Oavsett motivationsnivå finns det olika typer av utmaningar, till att börja göra annorlunda. ”Hemma” på arbetsplatsen, har det vanliga arbetet pågått som vanligt. Vi vet att TIDEN och en hög arbetsbelastning kan vara en stor utmaning till att komma igång. Det kanske finns en inarbetad ”kultur” kring hur samtal, möten och processer leds och de nya metoder och förhållningssätt som utbildningen har givit, kan mötas med både skepsis och motstånd, vilket kan skapa osäkerhet.

Tillsammans med oss får möjlighet att träna och ”provtänka” med andra innan det är dags att leverera!
Vi arbetar med ”träningsformatet”, inspirerade av idrottsvärlden. Inom idrotten läggs huvuddelen av tiden på träning. Man tränar och finslipar teknik och mentala målbilder om och om igen, så att det är på plats när det är dags att leverera. I arbetslivet lägger vi idag i princip ingen tid, alla fall lite tid på förberedelser och finslipning och ändå förväntas vi kunna leverera på topp?!

Våra träningar innehåller en utbildningsdel, en teoretisk introduktion till förhållningssätt och metoder som vi vet lockar fram gruppens kollektiva förmåga, stärker samverkansarbetet, skapar samtal och möten med hög involvering och delaktighet, där alla röster och perspektiv får ta plats.
Du väljer om du vill delta i samtliga träningstillfällen eller de som är intressanta för dig och passar in i din kalender.

Gemensamt för alla våra träningar är att de kommer att bidra till att göra dina möten och interaktioner med andra, mer kreativa, samskapande och engagerande!

Samverkan & processledning

Grafisk facilitering

Hybrid ledning

Samverkansträning

Träning med fokus på samverkan och “färdighetsträning”, för att repetera och utveckla förmågan att samverka och leda digitala möten med hög involvering och delaktighet.
Vi kopplar ihop verktyg, metoder och förhållningssätt med praktisk tillämpning där deltagarna får möjlighet att “lyfta in” sina utmaningar i vardagen. Vi bryter känslan av isolering och synliggör “tyst kunskap” så att den blir tillgänglig för andra och kan omvandlas till en gemensam kompetens.

6 träningstillfällen

Grafisk facilitering

Lär dig allt från grunderna i grafisk facilitering –  att använda bilder och dokumentera möten visuellt, till att rita stora processbilder. Vi erbjuder alt från inspiration, kom-igång till master clases där du tar dina färdigheter till nästa nivå.

Vårt upplägg är BAS, ADVANCED och DIGITALT.
Många av våra kunder vill även ha skräddarsydda upplägg, då utgår vi från er verksamhet och de behov och processer ni befinner er i.

3 heldagsträningar

Att leda i en hybrid vardag

Dessa träningspass vänder sig till dig som ska få samarbete och genomförande att fungera för en hybrid arbetsplats. Vi tränar och tänker tillsammans och du får med dig tips, metoder och inspiration till hur du bidrar och säkerställer för motivation, genomförande av uppdrag/ uppgifter, ett strategiskt strategiskt fokus och arbetstrivsel på arbetsplatsen. En arbetsplats där vissa arbetar fysiskt på plats i verksamheten och andra inte.

Oavsett om du är ledare för en hybrid arbetsplats eller inte, så kommer du att kunna ha nytta av att delta i träningen i förhållande till ditt ledarskap. De utmaningar som redan idag är tydliga på arbetsplatser där man möts fysiskt, förstärks genom en hybrid arbetsplats.


Använd knapparna härunder för mer information

Välkommen!