Vi utbildar, ”packar upp” och tränar in nya arbetssätt!

Syftet med Tänka tillsammans är att öka förmågan att tänka klokt tillsammans när vi möts i samtal, möten och processer så att de kan engagera och bjuda in till involvering av många olika och komplexa perspektiv.

Det finns ett antal kompetenser med tillhörande förhållningssätt som vi ser behöver finnas på plats:

  •  I botten vilar en psykologisk trygghet – en förtroendegivande miljö där alla känner sig trygga att delta fullt ut och lära av varandra (Amy C. Edmondson)
  •  Det krävs kunskaper och nyfikenhet kring varandras kontext, kompetens och olika perspektiv på behov
  •  Det behövs en strukturerad reflektion för att gemensamt synliggöra nya resultat
    – det kan vara så enkelt att alla får ta individuell ställning och tänka själv, uttrycka sin åsikt, lyssna till varandras tankar vilka sedan processas tillsammans.

Den sparringmodell som vi använder i har en tydlig fördelning mellan lärdomar, perspektiv och utvecklingspotential. De verktyg och modeller som introduceras är anpassade för att skapa förståelse för gruppen kring deltagarnas olika roller och hur samarbete och samverkan kan hjälpa dem framåt.

Modellen visar också hur man säkerställer att alla kommer till tals och deltar, att möten och  dialoger behandlar rätt saker och att avsatt tid används på ett effektfullt och samskapande sätt.

Direkt efter att du har deltagit i en inspirerande och utvecklande utbildning är motivationen som allra högst att ändra tanke- och arbetssätt till mer anpassade.

Oavsett motivationsnivå finns det olika typer av utmaningar, till att börja göra annorlunda. ”Hemma” på arbetsplatsen, har det vanliga arbetet pågått som vanligt. Vi vet att TIDEN och en hög arbetsbelastning kan vara en stor utmaning till att komma igång. Det kanske finns en inarbetad ”kultur” kring hur samtal, möten och processer leds och de nya metoder och förhållningssätt som utbildningen har givit, kan mötas med både skepsis och motstånd, vilket kan skapa osäkerhet.

Facilitering & processledning

Grafisk facilitering

Ledarskap & Medarbetarskap

Processtöd

Träning med fokus på samverkan och “färdighetsträning”, för att repetera och utveckla förmågan att samverka och leda digitala möten med hög involvering och delaktighet.
Vi kopplar ihop verktyg, metoder och förhållningssätt med praktisk tillämpning där deltagarna får möjlighet att “lyfta in” sina utmaningar i vardagen. Vi bryter känslan av isolering och synliggör “tyst kunskap” så att den blir tillgänglig för andra och kan omvandlas till en gemensam kompetens.

6 träningstillfällen

Visualisering

Lär dig allt från grunderna i grafisk facilitering –  att använda bilder och dokumentera möten visuellt, till att rita stora processbilder. Vi erbjuder alt från inspiration, kom-igång till master clases där du tar dina färdigheter till nästa nivå.

Vårt upplägg är BAS, ADVANCED och DIGITALT.
Många av våra kunder vill även ha skräddarsydda upplägg, då utgår vi från er verksamhet och de behov och processer ni befinner er i.

3 heldagsträningar

Att leda och ledas

Dessa träningspass vänder sig till dig som ska få samarbete och genomförande att fungera för en hybrid arbetsplats. Vi tränar och tänker tillsammans och du får med dig tips, metoder och inspiration till hur du bidrar och säkerställer för motivation, genomförande av uppdrag/ uppgifter, ett strategiskt strategiskt fokus och arbetstrivsel på arbetsplatsen. En arbetsplats där vissa arbetar fysiskt på plats i verksamheten och andra inte.

Oavsett om du är ledare för en hybrid arbetsplats eller inte, så kommer du att kunna ha nytta av att delta i träningen i förhållande till ditt ledarskap. De utmaningar som redan idag är tydliga på arbetsplatser där man möts fysiskt, förstärks genom en hybrid arbetsplats.


Använd knapparna härunder för mer information

Välkommen!

Kontakta oss

Kul att du vill ha kontakt. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig snarast, så vi kan ta dialogen vidare och hjälpa dig med dina tankar.
Name